Hlavná / Tlak

Fáza rakoviny: prognóza prežitia, vývoj nádorov, lokalizácia

Tlak

U väčšiny ľudí, keď sa zistí nádor, vyvstáva prvá otázka o jeho malignite. A ak je odpoveď sklamaním, potom bude záujem o šírenie onkologického procesu prirodzený, pretože každý vie, že štádia rakoviny určujú tak liečbu, ktorá môže byť veľmi bolestivá, a prognózu, ktorá hrozí, že bude nepriaznivá..

Rôzne neoplastické procesy, ktoré môžu mať svoj pôvod v ľudskom tele, nemožno posudzovať z jednej perspektívy. Môžu to byť úplne odlišné nádory s vlastnosťami, ktoré sú im vlastné, spojené jedným konceptom - zlom. Okrem toho, zhubnosť nie je vždy determinovaná vzhľadom, reprodukciou a cestovaním telom „zlej“ bunky. Napríklad malígny karcinóm bazálnych buniek nemá tendenciu k metastázovaniu, takže takúto rakovinu v počiatočnej fáze je možné úplne vyliečiť, to znamená, že pojmy „dobrý“ a „zlý“ sú v tomto ohľade veľmi relatívne. Fázy rakoviny, ktoré sa ako jeden z hlavných ukazovateľov používajú pri klasifikácii onkologických chorôb, zohrávajú významnú úlohu pri určovaní budúcich dobrých alebo zlých vyhliadok..

Klasifikácia a predpoveď

Neoplastické procesy, ktoré môžu vznikať v tele, sa môžu výrazne líšiť v morfologických vlastnostiach, preferenciách konkrétneho tkaniva, schopnosti metastázovať, klinickom priebehu a prognóze, hoci sa často kombinujú v jednom slove - rakovina, čo je zhubný nádor epiteliálneho tkaniva., Onkologické procesy iného pôvodu, ktoré nesú „zlo“, majú rôzne názvy.

Klasifikácia zhubných novotvarov je založená na rôznych (základných) charakteristikách neoplastického procesu:

 • Morfologické znaky nádoru (jeho typ, stupeň malignity);
 • Lokalizácia primárneho zamerania;
 • Veľkosť novotvaru, jeho rýchlosť rastu;
 • Schopnosť tohto typu neoplázie metastázovať.

klasifikácia TMN na príklade štítnej žľazy

Medzinárodná klasifikácia (TNM - tumor, nodus, metastáza) zhubných nádorov je objemná a väčšinou nepochopiteľná pre človeka, ktorý nie je ani zďaleka terminológiou základných vied medicíny, ale pri formovaní skupín nádorov sa primárne zameriava na prognózu rakoviny v rôznych štádiách a štádiách. určený:

 1. Prevalencia primárneho zaostrenia podľa času, keď sa zistí (T);
 2. Reakcie regionálnych lymfatických uzlín (N);
 3. Prítomnosť alebo neprítomnosť vzdialených metastáz (M).

Okrem toho je možné každý nádorový proces (berúc do úvahy lokalizáciu) klasifikovať podľa jednotlivých parametrov:

 • Podľa klinických príznakov (klinická klasifikácia) to znamená podľa údajov získaných použitím rôznych diagnostických metód;
 • Na základe patomorfologických vlastností nádoru, ktoré sú stanovené histologickým vyšetrením;
 • V závislosti od histopatologickej diferenciácie (nádory nízkeho stupňa sú nebezpečnejšie a „hnevnejšie“, rastú rýchlejšie v susedných tkanivách a metastázujú do vzdialených orgánov).

Všetky tieto problémy klasifikácie sú pre laika veľmi ťažké, ale pacienti sa viac zaujímajú o to, aká je prognóza rakoviny určitej lokalizácie v závislosti od štádia procesu, pretože je zrejmé, že morfologicky usporiadané nádory sa budú v tele správať odlišne. V tomto ohľade je štádium rakoviny pravdepodobne vnímané ako najspoľahlivejšie prognostické kritérium nielen lekármi, ale aj pacientmi..

Všetko záleží na javisku

Bez toho, aby sme sa ponorili do mnohých klasifikačných charakteristík, pokúsime sa zvážiť možnosti blízkej prognózy pre rôzne formy neoplázií v závislosti od štádia. Je ich päť:

0 stupeň

Stupeň 0 zahrnuje rakovinové nádory akejkoľvek lokalizácie. Hranice rakoviny v nulovom štádiu sa neposúvajú za hranice epitelu, ktorý spôsobil vznik novotvaru. Príkladom štádia 0 je karcinóm in situ, neinvazívny (zatiaľ) epitelový nádor. S včasnou diagnostikou a adekvátnou liečbou je takáto rakovina úplne liečiteľná..

Fáza 1

V tejto fáze rakovina pri hľadaní miesta pomaly rozširuje svoje hranice, ale nejde ďaleko a neovplyvňuje vzdialené orgány. Jedinou výnimkou je rakovina žalúdka, ktorá už v prvom štádiu metastázuje do lymfatických uzlín. Prognóza tohto štádia je v zásade priaznivá, pacient sa môže spoľahnúť na liečenie, čo je najdôležitejšie - včasná diagnostika a okamžité opatrenia na elimináciu nádoru.

2 štádium

Fáza 2 sa líši nielen v progresii procesu v primárnom zameraní, ale aj vo výskyte metastáz do lymfatických uzlín (regionálne). Prognóza rakoviny 2. stupňa závisí od typu a umiestnenia nádoru.

štádiách rakoviny na príklade nádoru čreva / pažeráka, v 4 štádiách sa tvoria oddelené metastázy

3 etapa

Tu je zaznamenaná ďalšia progresia ochorenia, penetrácia rakoviny do lymfatických uzlín je zrejmá, ale vzdialené metastázy ešte nie sú k dispozícii, čo je povzbudzujúcim faktorom na predĺženie života pacienta. Miera prežitia pri rakovine 3. stupňa je tiež odlišná pre každý nádor. Rolu zohrávajú miesto, typ, stupeň diferenciácie neoplázie, celkový stav pacienta a ďalšie faktory, ktoré zhoršujú priebeh choroby alebo naopak pomáhajú predlžovať život..

Otázka sa vylieči z rakoviny 3. stupňa, odpoveď bude pravdepodobne negatívna, pretože aj keď neexistujú zjavné vzdialené metastázy, malígny proces už prevzal moc nad ľudským telom, takže s rakovinou 3. stupňa nemôžete počítať s dlhým a šťastným životom. Očakávaná dĺžka života pacienta úplne závisí od stupňa zla spôsobeného nádorom.

4. etapa

Fáza 4 - terminálne štádium rakoviny. Poškodenie orgánov, lymfatických uzlín, metastáz do vzdialených orgánov. Malo by sa však poznamenať, že rakovina stupňa 4 môže byť diagnostikovaná v neprítomnosti vzdialených metastáz. Bežné, rýchlo rastúce primárne nádory alebo novotvary malých veľkostí, pri ktorých sú postihnuté lymfatické uzliny, sa tiež niekedy označujú ako štádium 4 malígneho procesu. Zahrnuté sú tu niektoré nádory nízkeho stupňa a nediferencovaná rakovina štítnej žľazy, bez ohľadu na veľkosť nádoru a stav regionálnych lymfatických uzlín, ale ak sa zistia vzdialené metastázy. Liečenie na rakovinu 4. stupňa je veľmi pochybné, alebo skôr úplne vylúčené, aj keď sú primárne nádory úplne zničené, vzdialené metastázy budú „jesť osobu“..

Teda rakovina v počiatočnej fáze môže byť zničená v koreňovej oblasti aktívnym pôsobením onkológov a liečba rakoviny 4. stupňa je v zásade nemožná. Obvinenia, že niekto niekde dokázal vyliečiť rakovinu štvrtého stupňa pomocou sódy, ľudových liečivých prostriedkov alebo iným nekonvenčným spôsobom, sú často reklamným ťahom rôznych šarlatánov a nemajú dôvod a ľudia, ktorí porazili rakovinu štvrtého stupňa a sú schopní podporovať alebo vyvrátiť pseudovedecké argumenty, nanešťastie jednoducho neexistujú. Inak je to ďalšie ochorenie, ktoré si pacient sám zamieňa za rakovinu..

Každý nádor má svoju vlastnú prognózu.

Je nielen ťažké, ale aj nemožné opísať štádiá všetkých nádorov. Medzitým sa oplatí oboznámiť čitateľa so symptómami rakoviny v počiatočnom štádiu nádorov, ktoré sám pacient dokáže zistiť (povrchové druhy), ako aj s priebehom a prognózou najbežnejších neoplastických procesov lokalizovaných v hlavných ľudských orgánoch..

Rakovina povrchu

Rakovina lokalizovaná na koži a viditeľné sliznice v počiatočnom štádiu môže byť podozrivá zo samotnej osoby, ak má sklon starostlivo sledovať svoje zdravie..

Rakovina kože sa spočiatku javí ako malá škvrna alebo uzlina, ktorá nie je zvlášť znepokojujúca. Ak po dlhú dobu nezmizne, neodstráni sa od používania rôznych farmaceutických a ľudových liečivých prípravkov, je pre pacienta lepšie konzultovať s lekárom vysvetlenie pôvodu nepochopiteľných a nezvyčajných kožných znakov..

nádory kože: 1 - mól, 2 - dysplázia nevusov (mol), 3 - senilná keratóza, 4 - spinocelulárny karcinóm, 5 - karcinóm bazálnych buniek, 6 - melanóm

Počiatočné štádium rakoviny jazyka je vo väčšine prípadov asymptomatické, bolestivé trhliny, vredy, erózia, zhutnenie by však malo upozorniť na vývoj onkologického procesu..

jazyk leukoplakia, papilomavatóza, erózne zmeny slizníc - bežné prekancerózne stavy

rakovina pery v počiatočnej fáze

Rakovina pery nie je tak častá, fajčiari alebo ľudia, ktorí túto oblasť dráždia iným spôsobom, trpia viac. Príznaky rakoviny (nehojace sa trhliny, vredy, peeling, vo všeobecnosti všetko, čo by tam nemalo byť) nie sú pre pacienta také bolestivé, aby bežali k lekárovi rýchlejšie, ale márne, pretože rakovina sa dá vyliečiť v počiatočnej fáze. V budúcnosti to bude veľmi ťažké..

S príznakmi zápalu pokračuje počiatočné štádium rakoviny krku, takže pacienti sú pripisovaní prejavom obvyklého chronického ochorenia a spravidla sa neponáhľajú s lekárom..

Neoplastické procesy, ktoré nachádzajú svoje miesto na jazyku, perách a krku, sú kombinované do jednej patológie - rakoviny ústnej dutiny..

Rýchly rast a vysoká agresivita - rakovina pľúc

Rýchlo rastúce, veľmi malígne a veľmi časté novotvary, ktoré si každoročne vyžiadajú tisíce (väčšinou mužských) životov. Je to tak, táto definícia sa primárne týka rakoviny pľúc, ktorá v raste predchádza neoplázii iných lokalizácií a v krátkom čase dosiahne poslednú fázu, čo vedie človeka k jeho smrteľnému lôžku..

V prvom štádiu rakoviny pľúc veľkosť nádoru zvyčajne nedosahuje 3 cm, „miesto narodenia“ (segment) neopúšťa novotvar a prakticky nedáva príznaky jeho prítomnosti. Pacienti môžu spájať akékoľvek prejavy vo forme kašľa, dýchavičnosti, bolesti na hrudníku s prítomnosťou inej patológie, napríklad chronickej bronchitídy. Medzitým včasná diagnóza rakoviny s aktívnym začatím liečby v prvom štádiu dáva pomerne vysoké percento prežitia (až 80%).

Druhá etapa má tiež sklon sa maskovať ako relatívny blahobyt, ale veľkosť zaostrenia je už dvojnásobná (do 6 cm). Neoplastický proces zatiaľ zostáva v laloku pľúc, ale už začína „prejavovať záujem“ o blízke lymfatické uzliny, rozptyľujúce jednotlivé metastázy. Kašeľ, spútum (niekedy s krvou), bolesť, horúčka, príznaky intoxikácie sa opäť podobajú exacerbácii dlhodobých chronických ochorení bronchopulmonálneho systému. Zvyčajne to pacienta zmiasť, takže nechodí dlho k lekárovi, čím stráca drahocenný čas. Kombinácia chemoterapie a rádioterapie s radikálnou liečbou však zabezpečuje prežitie pri rakovine druhého stupňa až o 50%. Ako sa hovorí, fifti-fifti, a to je veľa.

Tretie štádium malígneho procesu v pľúcach sa vyznačuje ďalším rastom nádoru, ktorý presahuje 6 cm a po zasiahnutí pľúc metastázuje do blízkych lymfatických uzlín..

Posledné štádium (štvrté) má veľký nádor, ktorý opustil hranice pľúc, zachytil susedné orgány a rozšíri metastázy s pomocou lymfatických a krvných ciev v tele. Terminálne štádium rakoviny opúšťa pacienta iba niekoľko mesiacov života. Telo je zničené nádorom, existujúce metódy liečby sú zbytočné alebo iba zmierňujú utrpenie, ale v skutočnosti stav nezlepšujú. Liečba rakoviny 4. stupňa sa dá snívať len o ľuďoch, ktorí rakovinu 4. stupňa získali, sa dajú nájsť iba na sporných fórach na internete... To sa však už uviedlo predtým.

Špeciálne zameranie - rakovina prsníka

Rakovinu v počiatočnom štádiu možno často „chytiť“ pomocou lézií prsnej žľazy (MF). Najlepším diagnostikom v tomto prípade je žena sama alebo (čo sa často stáva) jej manžel. Dôvodom je skutočnosť, že ženský prsník nie je len orgán, ktorý slúži na výživu dieťaťa. Je predmetom uctievania a obdivu medzi ľuďmi opačného pohlavia, a preto je voči nej obzvlášť uctievaný postoj a zvyšuje sa jej pozornosť. Medzitým nie každý a nie vždy sa mu podarí nájsť primárne zameranie a vyrovnať sa s karcinómom in situ (neinvazívny epiteliálny nádor), v niektorých prípadoch ochorenie prechádza všetkými štádiami rakoviny prsníka:

charakteristické prsné a prekancerózne zmeny v prsníku, ktoré sa oplatí venovať pozornosť

 • Nulové štádium - karcinóm in situ (intraduktálny nádor, rakovina lobu, Pagetova choroba) - preinvazívna forma, ktorá poskytuje všetky šance na úplné uzdravenie.
 • Prvé štádium rakoviny prsníka: nádor je malý, jeho priemer nepresahuje 2 cm, zatiaľ sa nikde nevyklíčil a navyše nedáva metastatický rast, prognóza je, samozrejme, priaznivá.
 • Druhé štádium: veľkosť nádoru pri rakovine 2. stupňa sa pohybuje medzi 2 až 5 cm, nádor začal napadať ďalšie územia, rástol do susedných tkanív a metastázoval do lymfatických uzlín..
 • Závažnosť tretieho štádia spočíva nielen v raste tumoru, jeho prenikaní do susedných tkanív a blízkych lymfatických uzlín, ale aj v prenose rakovinových buniek do vzdialených orgánov. Naozaj, aj pri radikálnom liečení sa zlo môže skrývať a po 10 až 15 rokoch (ako je napríklad predpokladaná dĺžka života pri rakovine prsníka 3. stupňa), si musíte pripomenúť fatálne následky, takže rakovina 3. stupňa sa považuje za nevyliečiteľnú.
 • Pre štvrté štádium rakoviny prsníka už nie je dôležitá veľkosť primárnej lézie. Najhoršie na rakovine 4. stupňa je, že rast nádoru úplne prevzal lymfatický systém, „obsadil“ hruď a rozšíril sa do celého tela vo forme metastáz do vzdialených orgánov. Liečenie rakoviny 4. stupňa nie je možné žiadnymi metódami, pretože rozptýlené „zlo“ sa už nedá zhromažďovať na všetkých tkanivách tela. Ožarovanie a chemoterapia môže určitý čas oddialiť neoplastický rast, ale nie na dlhý čas - s rakovinou 4. stupňa žijú od jedného roku do troch rokov..

štádiách rakoviny prsníka

Mimochodom, rakovina prsníka nie je u mužov vylúčená, ale stáva sa to veľmi, veľmi zriedka.

Čisto ženské problémy

Najzraniteľnejšie miesto hlavného reprodukčného orgánu žien

Výrazne omladené boli v posledných rokoch nádory krčka maternice, ktoré odborníci pripisujú šíreniu infekcie ľudským papilomavírusom (HPV). Medzitým existuje vysoká pravdepodobnosť detekcie neoplastického procesu v štádiu jeho iniciácie a v iných štádiách je tento typ onkológie relatívne dobre diagnostikovaný. Preto, skôr ako sa stane skutočnou rakovinou krčka maternice, vývoj nádoru prechádza niekoľkými fázami:

štádia rakoviny krčka maternice

Prognóza rakoviny krčka maternice, rovnako ako u iných nádorov, závisí od štádia. Faktory ako forma rakoviny a stupeň diferenciácie neoplázií sú tiež veľmi dôležité (čím vyšší stupeň, tým väčšia je šanca na prežitie)..

Hlavný zabijak onkológie

Rakovina vaječníkov, ktorá má veľa foriem a typov, sa považuje za najnepriaznivejší a nekontrolovaný onkologický proces v oblasti ženských pohlavných orgánov. Najbežnejšou odrodou je nádor žľazového tkaniva vaječníkov - adenokarcinóm, ktorý sa vyznačuje osobitnou krutosťou a agresivitou. Zákernosť rakoviny vaječníkov spočíva aj v skutočnosti, že predstavuje osobitné ťažkosti pri diagnostike. Existujúce príznaky sú dobre spojené s prejavmi chronických gynekologických ochorení (adnexitída, maternicové myómy atď.). Niektoré znaky by však mali ženu stále upozorňovať:

 1. bez príčiny chudnutie bez diéty a cvičenia;
 2. progresívne zväčšenie brucha (hromadenie tekutín v brušnej dutine - ascites);
 3. zažívacie ťažkosti.

Rakovina vaječníkov, podobne ako iné nádory, prechádza 4 štádiami:

 1. „Narodenie“ rakovinovej bunky, vývoj procesu v rámci jedného vaječníka. Výskyt ascitu je možný už v prvom štádiu rakoviny, čo dáva nádej na jeho včasnú diagnostiku a predĺženie života o 5 rokov u 80% pacientov (samozrejme za predpokladu, že chirurgická liečba je kombinovaná s inými metódami).
 2. V druhej etape sú postihnuté vaječníky, peritoneum, vajcovody a maternica. Rastúci žalúdok (ascites) so všeobecným úbytkom hmotnosti hovorí o vývoji zlého ochorenia, o prognóze sa samozrejme zhoršuje.
 3. Tretia etapa už nie je ťažké diagnostikovať, problémy možno pozorovať dokonca aj pri rutinnom gynekologickom vyšetrení. Prežitie rakoviny v 3. etape je nízke, iba jedna z desiatich žien zo stovky má šancu prežiť päť rokov.
 4. Rakovina fázy 4 je charakterizovaná šírením metastáz v tele, najčastejšie sa však nachádzajú v pľúcach a pečeni. O liečení rakoviny 4. stupňa nemožno hovoriť, prežitie sa zníži na nulu.

Prognóza nemôže byť rovnaká pre všetkých, vo všeobecnosti nemôžete hovoriť o štádiu rakoviny a perspektívach života, pretože v každom prípade sa berú do úvahy ďalšie faktory: histologické charakteristiky nádoru, vek pacienta a stav ostatných orgánov. Niekto môže bojovať dlhšie a niekto sa v prvých mesiacoch vzdá.

Gastrointestinálny trakt

Karcinóm pažeráka

Rakovina pažeráka je malígny a agresívny neoplastický proces. Rastie rýchlo, metastázy skoro, je ťažké a bolestivé v diagnostike a liečbe, má veľmi zlú prognózu.

Táto rakovina v počiatočnom štádiu môže svojho majiteľa uviesť do omylu z dôvodu absencie akýchkoľvek špecifických symptómov. Ťažkosti s prehĺtaním, periodicky sa vyskytujúce kŕče, udusenie pri jedle, človek prekonáva tekutinu. Vypil si jedlo vodou - zdalo sa, že všetko prešlo a vy môžete naďalej žiť v pokoji, takže návšteva u lekára sa neustále odkladá. A zriedka však premýšľajte o zlých myšlienkach. Ak však nájdete chorobu v prvom štádiu, rýchlo konajte, môžete počítať s päť (alebo viac) rokov života.

Príznaky rakoviny pažeráka sa zvyšujú s vývojom nádoru, ktorý prechádza rovnakými štádiami ako iné onkologické ochorenia (s klíčením a metastázami). Zároveň sa prognóza zhoršuje.

V etapách 3 - 4 sa už hlas mení, dysfágia rastie, pravidelne sa objavuje zvracanie pažeráka, niečo na hrudi neustále narúša, pacient stráca váhu, stráca schopnosť pracovať. Miera prežitia pri rakovine 3. stupňa je nízka, pri aktívnej liečbe je prospešných asi 25% pacientov, ale pri vzdialených metastázach má iba polovica z nich perspektívu.

Pri rakovine 4. stupňa žijú pacienti sotva pol roka, navyše to možno len ťažko nazvať celý život.

Vodca číslo dva

Vedúce postavenie vo frekvencii a úmrtnosti si stále drží rakovina žalúdka, iba rakovina pľúc, ktorá je považovaná za neporaziteľného „nepriateľa všetkých čias a na celom svete“, sa dostáva na druhé miesto. Množstvo karcinogénov, zlé návyky, dedičné predispozície, prenos infekcie Helicobacter pylori sú faktory, ktoré prispievajú k rozvoju nádoru tejto lokalizácie. Povaha človeka je taká, že žalúdok počuje lepšie a častejšie ako iné orgány (jesť, piť, fajčiť...). Akonáhle uspokojí neho (žalúdok), niekedy neprimerané požiadavky, hľadač vzrušenia „prekopí hrob“ pre seba..

Prognóza rakoviny žalúdka do značnej miery závisí od toho, do akej hĺbky nádor dosiahol, keď bol ponorený do steny žalúdka. Napríklad včasná rakovina postihujúca iba povrchové vrstvy (sliznice a submukózne) dobre reaguje na liečbu, takže takmer všetci pacienti prežívajú. Takéto jasné vyhliadky však nanešťastie nemožno očakávať u pacientov, ktorých nádor sa už v prvom štádiu rozšíril nielen do žalúdka, ale tiež metastázoval do lymfatických uzlín..

štádiách rakoviny žalúdka

Je ťažké si všimnúť tráviace ťažkosti, príznaky sa objavujú neskoro, pričom sa nezohľadňuje skutočnosť, že nádor možno zistiť hmatom. Dyspeptické poruchy, slabosť, averzia k jedlu, strata hmotnosti, nedostatok záujmu o život - tieto „malé príznaky“ mnohí ľudia pripisujú svojim obvyklým pocitom, najmä ak po mnoho rokov trpeli vredom alebo gastritídou. Bolesť sa objavuje v neskorých štádiách (3 - 4), keď rakovina po dosiahnutí veľkých rozmerov už opustila hranice tráviaceho orgánu..

Konečné štádium rakoviny žalúdka je sprevádzané veľkým mučením:

 • Intenzívna bolesť;
 • Progresívna anémia;
 • Zmeny v krvi (leukocytóza, vysoká ESR);
 • intoxikácie;
 • Horúčka;
 • vyčerpania.

Posledné štádium opúšťa pacienta s rakovinou žalúdka iba niekoľko mesiacov života...

Znovu pohlavie a vek...

Všetky vyššie uvedené štádiá tiež zmiznú a rakovina čreva. Častejšie postihuje hrubé črevo mužov stredného a staršieho veku. Dôvodom jeho vývoja, rovnako ako rakoviny žalúdka, sú často závislosť od samotného pacienta. Prvé príznaky (nepohodlie, únava, nervozita) nedávajú podozrenie na zlo žiadny osobitný dôvod. Výskyt zjavných príznakov (bolesť, poruchy čriev, vylučovanie krvi stolicami) je často oneskorený.

štádium črevnej rakoviny, pre 4. charakteristické metastázy do pečene

Fáza rakoviny čreva, ako v prípade neoplázie iných lokalizácií, úplne určuje prognózu.

Detekcia onkologického procesu v prvom štádiu poskytuje 5-ročnú mieru prežitia takmer 90% pacientov, so zvýšením miery šancí na prežitie po mnoho rokov sa značne zníži. V poslednom štádiu rakoviny hrubého čreva je prognóza mimoriadne nepriaznivá, najmä ak nádor vznikol v distálnom konečníku..

Úlohy onkológie riešia odborníci, avšak podľa autora môžu ľudia, ktorí sú ďaleko od medicíny, v tom zohrávať veľkú úlohu, ak sú si vedomí príznakov, štádií a metód liečby malígnych novotvarov. Je zrejmé, že vo väčšine prípadov bude rakovina v počiatočnej fáze porazená, hlavnou vecou je včas ju odhaliť. A kto, ak nie sám pacient, je prvý, kto o hroziacej katastrofe vie, ale zároveň sa nebude ponáhľať vyskúšať pochybné lieky, ako je sóda a hemlock, ale obráti sa na lekárske zariadenie, kde mu bude poskytnutá kvalifikovaná pomoc..

Video: štádia rakoviny a iné onkologické pojmy v jednoduchom jazyku

Autor: onkológ, histológ Goldenshluger N.I. [MD Meira Goldenshluger] (OICR, Toronto, Kanada), pre spoločnosť OncoLib.ru ©.

Rakovina druhého stupňa.

Rakovina je choroba spôsobená prítomnosťou zhubných nádorov a charakteristickým rozdelením buniek, ktoré sa šíria do iných tkanív a orgánov. Rakovina, ktorá sa nevylieči včas, môže byť fatálna. Počiatočné štádium rakoviny je úspešne liečené bez toho, aby to malo negatívne následky a relapsy choroby. Rakovina druhej fázy tiež dobre reaguje, ak je včas zistená..
Rakovina druhej fázy - nádor nachádzajúci sa v jednom orgáne a neprekračujúci ho, vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže šíriť za steny tohto orgánu alebo sa môžu vyskytnúť menšie metastázy v okolitých orgánoch.
V druhej fáze rakoviny sa nádorové bunky začnú aktívne deliť. Ak sú bunky lokalizované na jednom mieste, vytvorí sa nádor, ktorý je ultrazvukom úspešne detekovaný; počas hmatu ho lekár nemusí nájsť. V tomto štádiu rakoviny sa začínajú objavovať charakteristické príznaky. Liečba rakoviny v druhom štádiu dáva vo väčšine prípadov pozitívne výsledky..
Príznaky, diagnostika a liečba rakoviny druhého stupňa

Časté príznaky druhej fázy rakoviny:

- celková nevoľnosť, chronická únava bez zjavného dôvodu;
- spastické zvýšenie teploty;
- slabá chuť do jedla a nadmerné chudnutie;
- ťažkosti s močením;
- anémia.

Diagnóza rakoviny druhej fázy sa vykonáva pomocou nasledujúcich štúdií:

- rádiografia - vyšetrenie hrudníka a pľúc;
- počítačová tomografia - vyšetrenie všetkých orgánov a v prítomnosti nádoru stanovenie jeho veľkosti a prítomnosť metastáz;
- Magnetická rezonancia;
- krvné testy na markery;
- podrobné preskúmanie jednotlivých orgánov.

Hlavné príznaky choroby závisia od formy rakoviny a umiestnenia nádoru:

- rakovina pľúc alebo hrtanu - zmeny hlasu, zachrípnutie, ťažkosti s prehĺtaním, objavenie sa hnevového kašľa s krvavým spútom, zväčšenie lymfatických uzlín v oblasti krku;
- rakovina prsníka - zvyšuje sa klavikulárna a axilárna lymfatická uzlina, hrudné vločky a sčervenanie, z bradavky sa uvoľňuje krv a krvavé sekréty, bradavka sa zdeformuje a objaví sa pečať v žľazových tkanivách hrudníka;
- rakovina pečene alebo podžalúdkovej žľazy - bolesť a ťažkosť na pravej strane, tmavý moč, koža zožltne, objavuje sa burácanie;
- rakovina pankreasu alebo žalúdka - bolesť v hornej časti brucha, pocit ťažkosti v žalúdku, časté pálenie záhy a rany;
- rakovina maternice a krčka maternice - bolesť v dolnej časti brucha, dolnej časti chrbta, krížovej kosti, vaginálny výtok krvi a nepríjemný zápach;
- rakovina čreva a konečníka - bolesť panvy a chrbta, stolica s krvou;
- rakovina prostaty - časté a ťažké močenie, bolesť v podbrušku a v miešku;
- leukémia - slabosť, dlhé hojenie rán, výskyt vredov na koži a slizniciach, zlá koagulácia krvi.

Rakovina v druhom štádiu je liečená ožarovaním, chemoterapiou a chirurgickým zákrokom. Spôsob liečby sa určuje na základe analýz, ako je nádor, jeho umiestnenie a štruktúra. Úspešnosť liečby tiež závisí od stupňa tolerancie použitých rakovinových liekov. Dôležitým faktorom úspešnej liečby rakoviny druhého stupňa je pozitívny postoj pacienta..
Psychologický význam v boji proti rakovine nemožno podceňovať. Negatívny postoj k výsledku a depresívny stav pacienta výrazne spomaľujú proces hojenia, navyše sa znižujú imunitné funkcie tela.

Projekt pre ženy s onkológiou

Druhé štádium rakoviny prsníka je stanovené, keď je veľkosť primárnej lézie menšia ako 5 cm a súčasne sú prítomné príznaky zapojenia jednotlivých axilárnych lymfatických uzlín do procesu, alebo je nádor väčší ako 5 cm, ale neexistujú žiadne metastázy..

Predstavenie tejto diagnózy znamená prítomnosť substitútov:

 • Ohnisko novotvaru je až 2 cm s pozitívnymi údajmi o 1-3 metastázach v axilárnych uzlinách na postihnutej strane;
 • Veľkosť lézie je 2 až 5 cm bez metastáz.
 • Nádorová lézia 2-5 cm s jednotlivými metastázami v axilárnych lymfatických uzlinách;
 • Nádor presahuje 5 cm, ale neexistujú žiadne metastázy.

Príznaky choroby

Ak je nádor hlboký a hrudník je veľký, rakovina sa nemusí prejaviť. Pri povrchovej lokalizácii alebo veľkom vzdelaní je možné ju zistiť hmatom. Okrem toho sa môžu zväčšiť axilárne lymfatické uzliny. V tomto prípade ich tiež môžete pociťovať v podpazuší. Ak novotvar ovplyvnil podkožný tuk, môže dôjsť k pokrčeniu pokožky, splošteniu, deformácii samotnej žľazy alebo bradavky..

Ak neexistuje skríningový program, ženy zistia samostatne asi 70% novotvarov. V tejto súvislosti lekári vyvinuli metódu samovyšetrenia prsných žliaz, ktorá sa odporúča vykonávať mesačne od 5 do 12 dní od začiatku menštruácie. Najskôr sa vizuálne vyhodnotia žľazy na asymetriu alebo deformáciu obrysu. Potom sa cítia ležať, sedieť a stáť. V tomto prípade pociťujú celý povrch žľazy a axilárnu fosíliu. Ak sa nájdu podozrivé oblasti, mali by ste sa spojiť s cicavcom.

diagnostika

Hlavnými diagnostickými metódami, ktoré dokážu odhaliť nedohmatateľný nádor, sú ultrazvuk a mamografia. Mamografia sa vykonáva až po 40 rokoch a je vyšetrením tkaniva žľazy pomocou röntgenového žiarenia. Na tento účel sa používa špeciálne vybavenie zvané mamograf. Takéto vyšetrenie je skríning a odporúča sa vykonať raz za dva roky. Mamografia sa vykonáva častejšie pre ohrozených - až raz za šesť mesiacov.

Mamografia sa nevykonáva u pacientov mladších ako 40 rokov kvôli štrukturálnym vlastnostiam prsnej žľazy v tomto veku. Hlavnou primárnou metódou vizualizácie novotvaru je ultrazvuk.

Po identifikácii nádoru je potrebné ho overiť pomocou morfologických štúdií. Aby ste to dosiahli, urobte biopsiu - pomocou špeciálnych nástrojov pod dohľadom mamografie alebo ultrazvuku, odrežte časť nádoru a pošlite ju do laboratória. Určujú nielen histologický typ rakoviny, ale tiež skúmajú jeho molekulárno-genetické vlastnosti, pomocou ktorých si môžete zvoliť potrebnú liečbu.

Na určenie štádia ochorenia sa môžu použiť ďalšie diagnostické metódy: CT, MRI, ultrazvuk regionálnych lymfatických uzlín, pľúcna rádiografia, scintigrafia atď..

Dvojstupňová liečba rakoviny prsníka

Hlavnou metódou liečby karcinómu prsníka 2. stupňa, ktorá dáva šancu na úplné vyliečenie, je chirurgický zákrok. Uprednostňuje sa chirurgický zákrok s šetrením orgánov (resekcia prsníka). Ak to situácia neumožňuje, vykoná sa úplné odstránenie prsníkov (mastektómia). Objem operácie je určený ošetrujúcim lekárom v závislosti od umiestnenia nádoru a pomeru jeho objemu k objemu prsnej žľazy. Podľa indikácie sa tiež odstránia regionálne lymfatické uzliny.

Karcinóm prsníka 2 (stupeň): chemoterapia

Chemoterapia pred chirurgickým zákrokom (neoadjuvant) sa vykonáva na zmenšenie veľkosti nádoru, čo vytvára priaznivejšie podmienky pre operácie na zachovanie orgánov. Po chirurgickom zákroku je predpísaná adjuvantná terapia, ktorej účelom je znížiť pravdepodobnosť relapsu. Výber liečebného režimu bude determinovaný morfologickými a molekulárno-genetickými charakteristikami rakoviny, ako aj stupňom malignity..

Antihormonálna liečba

Väčšina nádorov prsníka je precitlivená na ženské hormóny. To znamená, že rast nádoru je stimulovaný pôsobením estrogénu a progesterónu. Keď potláča ich účinky, rast nádoru sa spomaľuje. Na dosiahnutie tohto účinku sa vykonáva antihormonálna liečba. Na tento účel sa používajú tieto metódy:

 • Kastrácia - vypnutie funkcie vaječníkov pomocou liekov, ožarovania alebo chirurgického odstránenia;
 • Blokovanie nádorových receptorov pomocou liekov, ako je tamoxifén;
 • Deštrukcia hormonálnych receptorov nádoru - liek phaslodex;
 • Znížená syntéza ovariálneho estrogénu s inhibítormi aromatázy.

Cielená terapia

Tento typ terapie je zameraný na molekulárne mechanizmy vývoja nádoru. Najbežnejším cieľom rakoviny prsníka sú receptory epidermálneho a endoteliálneho rastového faktora (HER-2 / neu a VEGF). Ak dôjde k nadmernej expresii receptora HER-2 / neu, predpisuje sa trastuzumab s taxánmi alebo lapatinibom (s počiatočnou rezistenciou). A pri VEGF + je predpísaný bevacizumab s paklitaxelom.

Liečenie ožiarením

Radiačná terapia rakoviny prsníka 2. stupňa je predpísaná v treťom štádiu liečby, t.j. po chirurgickom zákroku a vo všetkých cykloch chemoterapie. Zároveň sa používa ako po mastektómii, tak aj pri resekcii žľazy. Ožarovacie polia závisia od typu operácie a prítomnosti alebo neprítomnosti metastáz.

Napríklad po mastektómii sa ožarujú mäkké tkanivá prednej steny hrudníka. Ak je žľaza zachovaná, jej tkanivá sa ožarujú. Údaje o prítomnosti metastáz sú ožarované regionálnymi lymfatickými uzlinami, nielen axilárnymi, ale aj supraclavikulárnymi a subklaviálnymi, a nachádzajú sa tiež blízko hrudnej kosti..

predpoveď

Prognóza závisí od stupňa diferenciácie novotvaru a počtu metastáz. Ak je nádor vysoko diferencovaný a nedochádza k žiadnym zraneniam lymfatických uzlín, potom asi 90% pacientov prežije päť rokov, v ostatných prípadoch asi 60%.

Rakovina 2. stupňa - koľko ľudí žije?

Pri diagnostike rakoviny je dôležité vedieť, čo sa dá očakávať v budúcnosti. V tejto súvislosti vyvstáva otázka: „Rakovina 2. stupňa - koľko žijú?“.

Lekári vyhodnotia prognózu pomocou štatistík zhromaždených od pacientov s rovnakým typom zhubného ochorenia. Informácie o ich prežití sú založené na konkrétnom časovom období, počas ktorého ľudia zostávajú nažive..

Najčastejšie používaná dĺžka života je 1, 2, 5, 10 rokov. Tieto ukazovatele však možno vnímať iba ako relatívne. V mnohých prípadoch nemusí byť príčina smrti priamo spojená s rakovinovým procesom..

Všeobecný opis štádia 2 rakoviny

Predikcia prežitia pri rakovine 2. stupňa je ovplyvnená faktormi, ako sú:

 • typ tvorby nádoru a jeho umiestnenie v tele;
 • hodnotenie choroby z hľadiska toho, ako rakovinové bunky vyzerajú pod mikroskopom. Tieto informácie pomáhajú určiť rýchlosť šírenia zhubného procesu;
 • všeobecné charakteristiky nádorových buniek a ako reagujú na liečbu;
 • vek a zdravotný stav osoby, to znamená schopnosť imunitného systému odolávať;
 • individuálne vnímanie terapie.

Vzhľadom na všetky informácie môže onkológ približne predpovedať dĺžku života.

Rakovina 2. stupňa: koľko ľudí žije v závislosti od typu onkológie?

Každý typ rakoviny má svoje vlastné parametre prežitia. Zvážte najbežnejšie možnosti..

2. fáza: rakovina pľúc: koľko ľudí žije?

Štatistika prežitia nemalobunkového karcinómu pľúc je:

 1. Etapa 2A naznačuje, že 36 až 46% ľudí bude žiť 5 rokov.
 2. Stupeň 2B je komplexnejší, takže prežitie sa pohybuje od 25 do 36% v priebehu 5 rokov.

Výsledky pre malobunkovú rakovinu pľúc sú:

 1. V štádiu 2A bude takmer 40 zo 100 pacientov žiť najmenej 5 rokov po počiatočnej diagnóze. Počet ľudí s rakovinou zistených v štádiu 2A je však veľmi nízky. Preto by sa takéto údaje mali považovať za relatívne..
 2. V štádiu 2B sa počet pacientov zníži na 20%.

Rakovina 2. stupňa: Koľko ľudí žije s mozgovou onkológiou?

Primárne nádory mozgu sú často liečiteľné chirurgickou metódou, niekedy v kombinácii s ožarovaním. Preto je predpokladaná dĺžka života pomerne vysoká. Mal by sa však brať do úvahy vek pacienta a typ nádoru. Napríklad niektoré gliomy 2. stupňa majú vysoké riziko progresie alebo tendencie k relapsom..

Vo všeobecnosti majú mladí pacienti optimistickejšiu prognózu. Prežitie po piatich rokoch sa vyznačuje týmito štatistickými údajmi v závislosti od veku:

 1. Astrocytómy nízkej kvality (difúzne):
 • vek 20-44 rokov: 65%;
 • pre pacientov vo veku 45 - 54 rokov: 43%;
 • 55 - 64: 21%.
 1. Anaplastický astrocytóm znamená 49%, 29% a 10.
 2. Glioblastóm: 17%, 6% a 4%.
 3. Oligodendrogliom: 85%, 79% a 64%.
 4. Ependiom (anaplastický ependiom): 91%, 86%, 85%.
 5. Meningióm: 92%, 77% a 67%.

Rakovina vaječníkov 2. stupňa: koľko ľudí žije?

Stupeň 2 naznačuje skutočnosť, že rakovinové bunky metastázovali z jedného alebo oboch vaječníkov do iných panvových tkanív. Nachádza sa vo vajcovodoch, maternici, tekutine odobratej z brušnej dutiny a ďalších oblastiach.

Koľko ľudí žije s rakovinou vaječníkov 2. stupňa: približne 3 ženy so 4 budú žiť najmenej rok po diagnostikovaní. Takmer polovica pacientov (46%) žije po 5 rokoch. U mladých žien je prognóza výrazne vyššia ako u starších pacientov..

Pri 2 štádiách rakoviny vaječníkov sa 5-ročná dĺžka života stáva:

 1. Celková suma pre celú druhú fázu je 66%.
 2. 2A - 76%.
 3. 2B - 67%.
 4. 2C - 57%.

Rakovina hrubého čreva: predpokladaná dĺžka života v 2. etape

Všeobecná štatistika pre štádium 2 zhubného procesu čreva je určená týmito číslami:

 1. Zo všetkých pacientov s rakovinou hrubého čreva bude asi 75 zo 100 ľudí žiť rok alebo viac po určení štádia.
 2. Takmer 60% pacientov prežije 5 a 10 rokov.
 3. Zo všetkých pacientov s rakovinou konečníka bude asi 80% zo 100 žiť rok alebo viac.
 4. Každých 60% prežije 5 a 10 rokov diagnózy..

Tieto údaje naznačujú skutočnosť, že po 5 rokoch nastane dlhodobá remisia.

2. fáza Rakovina prsníka: koľko ľudí žije?

Rakovina 2. stupňa spravidla dobre reaguje na liečbu. Informácie o tom, do akej miery žijú s rakovinou prsníka 2. stupňa, však závisia od určitých podmienok:

 • podtyp druhej etapy (2A alebo 2B);
 • typy receptorov nachádzajúcich sa na povrchu rakovinových buniek. HER2 je agresívnejší, preto sa nádorové bunky delia a rastú rýchlejšie. Ženy s ER faktorom majú vyššiu mieru prežitia;
 • trieda rakoviny, ktorá je detegovaná pod mikroskopom a naznačuje rýchlosť rastu nádorových buniek. Celkom sú tri triedy. Čím vyššia je známka, tým ťažšie je zvládnuť malígny proces. Z tohto dôvodu je celková prognóza pre pacientov znížená..

5-ročné prežitie je definované takto:

 • v druhom štádiu nádoru s nízkym stupňom - ​​93%;
 • pre vyššiu triedu bez prítomnosti agresívneho proteínu - 88%;
 • ak má nádor pozitívnu odpoveď na HER2, štatistika naznačuje, že 78% žien bude žiť najmenej 5 rokov.

2. fáza: rakovina prostaty: koľko ľudí žije?

Miera prežitia v 2. štádiu tohto typu rakoviny je pomerne vysoká, záleží však na použitej metóde liečby a reakcii tela na ňu..

Vo všeobecnosti bude 91 až 97% pacientov žiť po 5 rokoch od počiatočnej diagnózy.

Koľko ľudí žije s rakovinou kože 2. stupňa?

Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich prežitie ľudí s melanómom je hrúbka nádoru v čase diagnózy. Dôležitá je tiež prítomnosť alebo neprítomnosť vredov kožnej vrstvy počas formovania..

Vo všeobecnosti je pri včasnej diagnóze prognóza rakoviny kože 2. stupňa veľmi dobrá:

 • takmer 80 zo 100 mužov bude určite žiť 5 rokov;
 • asi 90% žien prežije po 5 rokoch od diagnózy.

Fáza 2: rakovina obličiek: koľko života a čo možno očakávať?

Viac ako 15 ľudí zo 100 je diagnostikovaných s rakovinou druhého stupňa. Prežitie takýchto pacientov je určené všeobecnými podmienkami priebehu choroby, stupňom (od 1 do 4), zdravotným stavom pred liečbou..

Ale takmer 95% mužov bude žiť 5 a viac rokov. U žien je miera prežitia pri rakovine obličiek nižšia a je 75%.

Ako vyplýva zo štatistík, odpoveď na otázku: „Rakovina 2. stupňa - koľko žijú?“ celkom optimistický, pretože je to jedno z počiatočných štádií, ktoré dobre reagujú na protirakovinovú liečbu.

2. fáza rakoviny prsníka

Rakovina prsníka 2. stupňa nie je úplne správny pojem. V onkológii je obvyklé hovoriť o javiskách. Rakovina prsníka 2. stupňa je nádor až do veľkosti 5 cm s léziami jedinej regionálnej (axilárnej) lymfatickej uzliny alebo nádor dlhší ako 5 cm bez známok regionálnej metastázy.

Príčiny rakoviny prsníka

Existuje veľa dôvodov, ktoré vedú k rakovine prsníka, ale žiadna z nich 100% nezaručuje rozvoj zhubných nádorov. Zdôrazňujeme najvýznamnejšie rizikové faktory:

 • Vek. V polovici prípadov je rakovina prsníka diagnostikovaná u žien vo veku 40 - 60 rokov.
 • Reprodukčná funkcia. Väčšina zhubných novotvarov prsnej žľazy má hormonálnu povahu. Riziko ich výskytu sa zvyšuje u žien so skorým menarchom a neskorou menopauzou. Znížte pravdepodobnosť vývoja nádoru pri narodení a dojčení.
 • Dedičné príčiny - mutácie v génoch BRCA, prítomnosť rakoviny u príbuzných v mladom veku.
 • Exogénne príčiny. Patria sem fyzické traumy prsných žliaz, zlá výživa, ktorá vedie k obezite, vystaveniu ionizujúcemu žiareniu atď..

podetap

 • Nádor až do veľkosti 2 cm je dôkazom zapojenia sa do procesu 1-3 axilárnych lymfatických uzlín na postihnutej strane..
 • Veľkosť novotvaru je v rozmedzí 2 až 5 cm, nie sú však žiadne známky regionálnej metastázy.
 • Malígny novotvar má veľkosť 2 až 5 cm a postihuje axilárne lymfatické uzliny na postihnutej strane..
 • Nádor presahuje veľkosť 5 cm, ale lymfatické uzliny sa do procesu nezúčastňujú..

Klasifikácia rakoviny 2. stupňa

 • Neinvazívna rakovina - zhubný nádor sa nerozšíri mimo kanálik alebo laloky prsníka.
 • Invazívna rakovina - nádor rastie v tkanive obklopujúcom kanáliky alebo laloky prsníka.
 • Osobitné formuláre. Patria medzi ne Pagetova rakovina, ktorá začína léziami bradavky a dvorca) a zápalová rakovina, ktorá je symptómami podobná mastitíde, sa vyznačuje rýchlym rastom a agresívnym priebehom..

Príznaky a príznaky rakoviny prsníka

V 2. fáze sa rakovina prsníka nemusí prejaviť. V iných prípadoch, keď nádor už dosiahol veľkosť niekoľkých centimetrov alebo je umiestnený relatívne povrchne, môže byť hmatný..

Ak rakovina zasiahla podkožný tuk, môže dôjsť k pokrčeniu kože a zmene obrysu postihnutého prsníka..

Diagnóza rakoviny prsníka

Včasná diagnóza

Hlavnou metódou včasného zistenia rakoviny prsníka je mamografia - röntgenové vyšetrenie tkaniva prsníka pomocou špeciálneho prístroja. Odporúča sa vykonať raz za 2 roky u všetkých pacientov starších ako 40 rokov. U žien s vysokým rizikom je väčšia pravdepodobnosť, že budú vyšetrené. Ďalšou metódou na detekciu nehmatateľných nádorov je ultrazvuk.

Autodiagnostika

Ženy zistia samy o sebe asi 70% nádorov prsníka, a preto je veľmi dôležité, aby sa vykonalo samovyšetrenie, ktoré sa podľa určitého algoritmu odporúča vykonávať mesačne. Najskôr sa vykoná vizuálne hodnotenie mliečnych žliaz pred zrkadlom. Venujte pozornosť ich symetrii, zmene obrysu, tvaru alebo veľkosti. Stanoví sa prítomnosť patologického výboja z bradaviek. Potom prejdite na palpáciu. Vykonáva sa v troch polohách - sedenie, státie a ležanie. V takom prípade je potrebné prehmatať všetky časti žľazy a axilárnej oblasti. Ak sa zistí novotvar, je potrebné poradiť sa s mamológom.

Diferenciálna diagnostika rakoviny prsníka

Presná diagnóza môže byť stanovená až po morfologickom vyšetrení fragmentu nádoru. Na získanie materiálu na výskum sa biopsia vykonáva pod dohľadom ultrazvuku alebo mamografie. Výsledný materiál sa odosiela do laboratória, kde sa študuje pomocou špeciálnych výskumných metód, ktoré nielen určujú histologický typ nádoru, ale určujú aj jeho molekulárno-genetický profil na výber vhodnej liečby..

Liečba rakoviny prsníka

Hlavnou liečbou karcinómu prsníka 2. stupňa je chirurgický zákrok. Objem odstráneného tkaniva je určený veľkosťou formácie a jej vzťahom k prsnému tkanivu. Pri liečbe štádia IIa bez príznakov metastázy sú preferované zásahy na zachovanie orgánov - vykonáva sa resekcia (čiastočné odstránenie) prsného tkaniva pomocou biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny (BSL). Ak biopsia nie je možná alebo sa pri biopsii zistia zhubné bunky, odstránia sa axilárne lymfatické uzliny.

V ostatných prípadoch je indikovaná mastektómia - úplné odstránenie prsného tkaniva s následnou rekonštrukciou. Metóda rekonštrukcie sa určuje individuálne. Taktika týkajúca sa lymfatických uzlín zostáva rovnaká - vykonáva sa BSLU, a ak je výsledok pozitívny alebo, ak nie je možné študovať, odstránia sa axilárne lymfatické uzliny.

Liečenie ožiarením

RT pri liečbe rakoviny prsníka 2. stupňa sa uskutočňuje v pooperačnom období. Okrem toho je ožarovanie indikované tak po operáciách konzervovania orgánov, ako aj po radikálnej mastektómii..

Pri vykonávaní RT po radikálnych operáciách sa používajú tieto odporúčania:

 • Ak dôjde k lézii 1-3 regionálnych lymfatických uzlín, mäkké tkanivá hrudnej steny sa ožarujú v postihnutej oblasti, v supraclavikulárnej a subklaviánskej oblasti, axilárnej oblasti, ako aj v parasternálnych lymfatických uzlinách..
 • Ak je nádor väčší ako 5 cm a má pozitívny výsledok na okrajoch resekcie, ožaruje sa predná stena hrudníka a oblasti regionálneho odtoku lymfy..
 • Pri tvorbe menej ako 5 cm sa ožarujú mäkké tkanivá prednej steny hrudníka.

Ak sa RT po operáciách na uchovávanie orgánov riadi týmito zásadami:

 • Ak je BSLU negatívny, ožaruje sa iba zvyšná časť prsníka.
 • Ak existuje dôkaz lézie 1-3 lymfatických uzlín, ožaruje sa zvyšné prsné tkanivo, mäkké tkanivá prednej steny hrudníka, supraklavikulárna a subklaviálna oblasť, parasternálna a ipsilaterálna časť a axilárna zóna..
 • Ak je to potrebné, vykonajte ďalšie ožarovanie nádorového lôžka, preto sa počas operácie inštalujú špeciálne svorky.

Pooperačná rádioterapia je predpísaná 4 - 12 týždňov po operácii, ak nie je plánovaná chemoterapia. Inak sa ožarovanie uskutoční 3 až 4 týždne po ukončení chemoterapie. Hormonálna liečba a cielená terapia sa môžu uskutočňovať súčasne s rádioterapiou..

chemoterapia

V štádiu 2 rakoviny prsníka sa používa adjuvantná (pooperačná) chemoterapia. Jeho účelom je zabrániť opakovaniu choroby. Výber liekov na chemoterapiu sa určí podľa morfologického typu nádoru a stupňa jeho diferenciácie. Najbežnejšie používané režimy obsahujú cyklofosfamid, metotrexát, fluóruracil, doxorubicín.

Antihormonálna terapia

Asi 70 - 75% rakoviny prsníka je závislých od hormónov, to znamená, že má veľké množstvo receptorov estrogénu a progesterónu. Tieto hormóny teda podporujú proliferáciu malígnych buniek. Ak chcete tento účinok potlačiť, vykonávajte antihormonálnu liečbu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Vypnutie funkcie vaječníkov - chirurgická alebo chemická kastrácia, ožarovanie.
 • Používanie látok, ktoré blokujú funkciu estrogénových receptorov - tamoxifén, toremifén, fulvestrant.
 • Znížená syntéza estrogénu prostredníctvom inhibítorov aromatázy. Arimidex, femar, aromazin, má také vlastnosti..
 • Používanie liekov, ktoré ničia receptory hormónov - Faslodex.

Cielená terapia

Hlavnými cieľmi cielenej liečby sú receptory epidermálneho rastového faktora HER-2 / neu a receptory endoteliálneho rastu krvných ciev VEGF..

Pacienti so zvýšeným počtom kópií génu HER-2 / neu sú uvedení na podávanie trastuzumabu v spojení s chemoterapiou obsahujúcou dane. Takáto liečba umožňuje dosiahnuť päťročné prežívanie bez relapsu u 84% pacientov. V prítomnosti primárnej rezistencie na tento liek sa mení na Lapatinib.

Bevacizumab sa používa v kombinácii s paklitaxelom na liečbu anti-VEGF. Umožňuje vám zvýšiť prežitie bez udalostí z 5,8 mesiaca na 11,4 mesiacov.

Prognóza a životnosť

Prognóza karcinómu prsníka 2. stupňa sa určí podľa morfologického typu nádoru, jeho molekulárno-genetického profilu a prítomnosti regionálnych metastáz. Ak spočiatku neexistovali žiadne metastázy, miera päťročného prežitia dosahuje 90%, s ich prítomnosťou - 60%.

prevencia

Prevencia rakoviny prsníka sa dá rozdeliť do dvoch smerov - zabrániť vývoju nádoru a jeho včasnej diagnostike (keď je možné úplné vyliečenie).

Nasledujúce odporúčania môžu znížiť riziko vzniku rakoviny prsníka:

 • Narodenie detí a predĺžené (najmenej jeden rok) dojčenie.
 • Potrat Potrat.
 • Normalizácia stravy, práce a odpočinku.
 • Včasná liečba gynekologických a endokrinných patológií.
 • Preventívna mastektómia u pacientov s mutáciami v génoch BRCA.

Na účely včasnej detekcie nádoru sa odporúča, aby všetky ženy staršie ako 40 rokov mali mamogram každé dva roky. U mladších vysokorizikových pacientov je každý rok uvedený ultrazvuk prsníka.

Onkológia 2 stupne čo to je

2. fáza: rakovina, ako dlho žijú, prognóza, či je možné vyliečiť

Vznikajúce novotvary u ľudí sú rozdelené na benígne a malígne nádory. Zhubný nádor vytvorený z degenerovaných buniek sa považuje za zdraviu nebezpečný. V procese delenia inhibujú činnosť orgánov, imunitný systém tela im nemôže odolať. Patologický vývoj sa nazýva rakovina alebo rakovina..

Ďalšie zvýšenie nádoru predstavuje nebezpečenstvo pre ľudský život. Detekcia onkológie v druhom štádiu vám umožňuje úplne vyliečiť chorobu a predĺžiť životnosť pacienta.

Popis 2 etapy

Nulová a prvá fáza priebehu ochorenia nepredstavujú nebezpečenstvo pre činnosť tela. Rakovina fázy 2 môže preniknúť do lymfatického systému, po ktorom sa metastázy vyvíjajú do ďalších orgánov. Onkologické bunky aktívne rastú a množia sa a klíčenie sa vyskytuje v susedných tkanivách a cievach. Prognózy po liečbe závisia od miesta vzdelávania, včasného začiatku liečby.

Charakteristickým znakom druhého stupňa vývoja je uzol 2 až 5 cm, ktorý nepresahuje hranice orgánu. Poloha má miestne umiestnenie. Existujú však niektoré formy rakoviny s aktívnou progresiou a metastázovaním do lymfatických uzlín.

Vyšetrenie lymfatických uzlín

Lekárski špecialisti identifikujú ďalšie štádiá onkologického procesu v druhej fáze:

 • 2A - rakovinové bunky infikujú orgán v špecifickej oblasti;
 • 2B - nádorová uzlina rastie v celom orgáne, rastie cez, bez narušenia hraníc;
 • 2C - sú pozorované lézie lymfatických uzlín v jednej forme, s ďalším zväčšením objemu.

Fáza sa považuje za liečiteľnú včasnou diagnózou a vymenovaním kompetentnej liečby. Žije až 90% pacientov.

Príznaky, príčiny

Príčiny rakoviny zahŕňajú:

 • životné prostredie nepriaznivé životné prostredie;
 • genetické abnormality, dedičné predispozície;
 • používanie tabaku a alkoholu;
 • infekcie, vírusy, neliečené zápalové ochorenia;
 • karcinogénne zlúčeniny - pozorované v tabakovom dyme, v priemyselných emisiách, škodlivých prídavných látkach v potravinách.

Na včasné odhalenie choroby musíte venovať pozornosť týmto príznakom:

 • Nepohodlie v určitej oblasti - hrudná kôra, krížová kosť, žalúdočná jama.
 • Časté choroby na pozadí oslabenia ochranných funkcií tela. Existujú rôzne bakteriálne vírusové procesy, ktoré sa doteraz nepreukázali.
 • Malé zmeny telesnej teploty počas dňa.
 • Silné potenie, problémy so spánkom.
 • Túžba po jedle je znížená alebo úplne zmizne.
 • Chudnutie bez dôvodu.
 • Atypické krvácanie, prítomnosť vredov v ústnej dutine.
 • Farba, veľkosť, tvar materských znamienok sa mení.
 • Pocit neustálej únavy, slabosti.

Ak sa vyskytne jeden alebo viac príznakov, musíte navštíviť lekára na diagnostické vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vyvráti onkologickú diagnostiku.

Druhá fáza rakoviny sa zistí náhodne počas preventívnych lekárskych vyšetrení, pretože nemá určité príznaky.

Druhy rakoviny

Vývoj onkológie 2. stupňa ovplyvňuje mnoho systémov a orgánov. Zrejmé prejavy malígneho procesu sa vyskytujú s pokročilou formou choroby. V niektorých orgánoch sa pozorujú typické príznaky vzniku nádoru.

Zažívacie ústrojenstvo

Blaho človeka závisí od aktivity zažívacieho traktu. Keď sa v štruktúrnych tkanivách tvorí malígny uzol, pozorujú sa tieto prejavy:

 • problémy s chuťou k jedlu - zmena preferencií chuti, objavuje sa averzia k určitým potravinám, chuť do jedla klesá;
 • pravidelné problémy s pohybom čriev, nevoľnosťou, zvracaním;
 • pocit prejedania sa, nadúvanie;
 • zmeny farby tkaniva, mukózne membrány vyblednú, suché.

Indikátory sú charakteristické nielen pre onkologický vývoj choroby, ale môžu byť zamieňané s chorobami gastrointestinálneho traktu. Až po úplnej laboratórnej a inštrumentálnej štúdii sa stanoví diagnóza, určí sa štádium onkológie.

Ak sú žalúdočné bunky postihnuté rakovinovými bunkami, je druhá fáza charakterizovaná metastázovaním do regionálnych uzlín lymfatického systému. Na liečbu sa používa chirurgický zákrok, ktorý vedie k priaznivému liečeniu choroby. Prognóza prežitia po chirurgickom zákroku v päťročnom období je 50%. Rakovina žalúdka s metastázami znižuje mieru na 15%.

Rakovina hrubého čreva a konečníka sa vyznačuje vysokou mierou opätovného výskytu nádoru po operácii - až 85%. Podľa trvania ochorenia je miera prežitia od 50 do 90%, výskyt metastázovania ovplyvňuje ukazovatele.

Dýchací systém

Vzhľad nádoru je charakterizovaný zlým zdravotným stavom, dýchavičnosťou, kašľom. Tieto príznaky nie sú zistené bez dôvodu na pozadí dobrého zdravia. Žiadny dôkaz otravy charakteristickej pre vírusové alebo bakteriálne ochorenie.

Kašeľové záchvaty sa stávajú častejšie, sú dlhé, spúta s obsahom krvi alebo hlienu sa začína oddeľovať. Dôvodom kašlového reflexu môže byť fyzická námaha, studený vzduch. K týmto príznakom sa pridávajú ťažkosti s dýchaním, čo naznačuje zúženie lúmenu v prieduškách.

Rakovina pľúc má vysokú úmrtnosť pacientov. Onkológia s metastázami do lymfatických uzlín dáva šancu na život 15% pacientov.

Reprodukčný systém

U žien a mužov je druhá etapa genitálnej onkológie charakterizovaná nasledujúcimi prejavmi:

 • prepustenie u žien, ktoré nie sú spojené s menštruačným cyklom;
 • ťažkosti s močením u mužov;
 • znížená sexuálna motivácia;
 • ukazovatele teploty sa líšia;
 • zvýšenie priľahlých lymfatických uzlín.

Rakovina krčka maternice sa prejavuje klíčením patologických tkanív v cervikálnej časti orgánu. Zaobchádza sa s úplným vyrezaním maternice s dodatkami. Naďalej žite až 70%. Metastáza do uzlín lymfatického systému sa považuje za nevyliečiteľnú.

Rakovina prostaty je liečiteľná. Rakovinový proces prostaty sa vyvíja pomaly. Pacient ide k lekárovi kvôli bolestivému močeniu. Správne zaobchádzanie poskytuje prognózu očakávanej dĺžky života až do 100%. 90% pacientov sa zotavuje. Po liečbe je potrebné pravidelné vyšetrenie urológom.

Prsia náklonnosť

Rakovina prsníka 2. stupňa sa vyznačuje výtokom z bradavky, na jednej strane sa zväčšujú lymfatické uzliny, žľazou alebo bradavkou sa mení objem, objavuje sa bezbolestná pečať. Rakovinové uzly ovplyvňujúce mliečny kanálik alebo lobule mliečnej žľazy sa považujú za priaznivé typy malígneho vývoja. Prsia sa liečia chirurgickým zákrokom - čiastočným alebo úplným vyrezaním orgánu.

Stredná dĺžka života po liečbe je od 75 do 90%. Výkon sa znižuje v dôsledku metastáz.

diagnostika

Diagnóza v ranom štádiu choroby pomáha liečiť nádor. Rakovina stupňa 2 je charakterizovaná progresiou malígneho uzla. Nasledujúce štúdie pomáhajú určiť prítomnosť onkologického nádoru:

 • Ultrazvuková terapia, CT.
 • Mamografia (určuje rakovinu prsníka).
 • Endoskopia - používa sa na rakovinu žalúdka, tráviaceho traktu.
 • MRI, diagnostika rádioizotopov.
 • Nádorové markery.

Rakovina druhého stupňa orgánov sa považuje za liečiteľnú. Terapia je predpísaná komplexne, samoliečba za to nestojí.

Fáza rakoviny: prognóza prežitia, vývoj nádorov, lokalizácia

U väčšiny ľudí, keď sa zistí nádor, vyvstáva prvá otázka o jeho malignite. A ak je odpoveď sklamaním, potom bude záujem o šírenie onkologického procesu prirodzený, pretože každý vie, že štádia rakoviny určujú tak liečbu, ktorá môže byť veľmi bolestivá, a prognózu, ktorá hrozí, že bude nepriaznivá..

Rôzne neoplastické procesy, ktoré môžu mať svoj pôvod v ľudskom tele, nemožno posudzovať z jednej perspektívy. Môžu to byť úplne odlišné nádory s vlastnosťami, ktoré sú im vlastné, spojené jedným konceptom - zlom. Okrem toho, zhubnosť nie je vždy determinovaná vzhľadom, reprodukciou a cestovaním telom „zlej“ bunky. Napríklad malígny karcinóm bazálnych buniek nemá tendenciu k metastázovaniu, takže takúto rakovinu v počiatočnej fáze je možné úplne vyliečiť, to znamená, že pojmy „dobrý“ a „zlý“ sú v tomto ohľade veľmi relatívne. Fázy rakoviny, ktoré sa ako jeden z hlavných ukazovateľov používajú pri klasifikácii onkologických chorôb, zohrávajú významnú úlohu pri určovaní budúcich dobrých alebo zlých vyhliadok..

Klasifikácia a predpoveď

Neoplastické procesy, ktoré môžu vznikať v tele, sa môžu výrazne líšiť v morfologických vlastnostiach, preferenciách konkrétneho tkaniva, schopnosti metastázovať, klinickom priebehu a prognóze, hoci sa často kombinujú v jednom slove - rakovina, čo je zhubný nádor epiteliálneho tkaniva., Onkologické procesy iného pôvodu, ktoré nesú „zlo“, majú rôzne názvy.

Klasifikácia zhubných novotvarov je založená na rôznych (základných) charakteristikách neoplastického procesu:

 • Morfologické znaky nádoru (jeho typ, stupeň malignity);
 • Lokalizácia primárneho zamerania;
 • Veľkosť novotvaru, jeho rýchlosť rastu;
 • Schopnosť tohto typu neoplázie metastázovať.

klasifikácia TMN na príklade štítnej žľazy

Medzinárodná klasifikácia (TNM - tumor, nodus, metastáza) zhubných nádorov je objemná a väčšinou nepochopiteľná pre človeka, ktorý nie je ani zďaleka terminológiou základných vied medicíny, ale pri formovaní skupín nádorov sa primárne zameriava na prognózu rakoviny v rôznych štádiách a štádiách. určený:

 1. Prevalencia primárneho zaostrenia podľa času, keď sa zistí (T);
 2. Reakcie regionálnych lymfatických uzlín (N);
 3. Prítomnosť alebo neprítomnosť vzdialených metastáz (M).

Okrem toho je možné každý nádorový proces (berúc do úvahy lokalizáciu) klasifikovať podľa jednotlivých parametrov:

 • Podľa klinických príznakov (klinická klasifikácia) to znamená podľa údajov získaných použitím rôznych diagnostických metód;
 • Na základe patomorfologických vlastností nádoru, ktoré sú stanovené histologickým vyšetrením;
 • V závislosti od histopatologickej diferenciácie (nádory nízkeho stupňa sú nebezpečnejšie a „hnevnejšie“, rastú rýchlejšie v susedných tkanivách a metastázujú do vzdialených orgánov).

Všetky tieto problémy klasifikácie sú pre laika veľmi ťažké, ale pacienti sa viac zaujímajú o to, aká je prognóza rakoviny určitej lokalizácie v závislosti od štádia procesu, pretože je zrejmé, že morfologicky usporiadané nádory sa budú v tele správať odlišne. V tomto ohľade je štádium rakoviny pravdepodobne vnímané ako najspoľahlivejšie prognostické kritérium nielen lekármi, ale aj pacientmi..

Všetko záleží na javisku

Bez toho, aby sme sa ponorili do mnohých klasifikačných charakteristík, pokúsime sa zvážiť možnosti blízkej prognózy pre rôzne formy neoplázií v závislosti od štádia. Je ich päť:

0 stupeň

Stupeň 0 zahrnuje rakovinové nádory akejkoľvek lokalizácie. Hranice rakoviny v nulovom štádiu sa neposúvajú za hranice epitelu, ktorý spôsobil vznik novotvaru. Príkladom štádia 0 je karcinóm in situ, neinvazívny (zatiaľ) epitelový nádor. S včasnou diagnostikou a adekvátnou liečbou je takáto rakovina úplne liečiteľná..

Fáza 1

V tejto fáze rakovina pri hľadaní miesta pomaly rozširuje svoje hranice, ale nejde ďaleko a neovplyvňuje vzdialené orgány. Jedinou výnimkou je rakovina žalúdka, ktorá už v prvom štádiu metastázuje do lymfatických uzlín. Prognóza tohto štádia je v zásade priaznivá, pacient sa môže spoľahnúť na liečenie, čo je najdôležitejšie - včasná diagnostika a okamžité opatrenia na elimináciu nádoru.

2 štádium

Fáza 2 sa líši nielen v progresii procesu v primárnom zameraní, ale aj vo výskyte metastáz do lymfatických uzlín (regionálne). Prognóza rakoviny 2. stupňa závisí od typu a umiestnenia nádoru.

štádiách rakoviny na príklade nádoru čreva / pažeráka, v 4 štádiách sa tvoria oddelené metastázy

3 etapa

Tu je zaznamenaná ďalšia progresia ochorenia, penetrácia rakoviny do lymfatických uzlín je zrejmá, ale vzdialené metastázy ešte nie sú k dispozícii, čo je povzbudzujúcim faktorom na predĺženie života pacienta. Miera prežitia pri rakovine 3. stupňa je tiež odlišná pre každý nádor. Rolu zohrávajú miesto, typ, stupeň diferenciácie neoplázie, celkový stav pacienta a ďalšie faktory, ktoré zhoršujú priebeh choroby alebo naopak pomáhajú predlžovať život..

Otázka sa vylieči z rakoviny 3. stupňa, odpoveď bude pravdepodobne negatívna, pretože aj keď neexistujú zjavné vzdialené metastázy, malígny proces už prevzal moc nad ľudským telom, takže s rakovinou 3. stupňa nemôžete počítať s dlhým a šťastným životom. Očakávaná dĺžka života pacienta úplne závisí od stupňa zla spôsobeného nádorom.

4. etapa

Fáza 4 - terminálne štádium rakoviny. Poškodenie orgánov, lymfatických uzlín, metastáz do vzdialených orgánov. Malo by sa však poznamenať, že rakovina stupňa 4 môže byť diagnostikovaná v neprítomnosti vzdialených metastáz. Bežné, rýchlo rastúce primárne nádory alebo novotvary malých veľkostí, pri ktorých sú postihnuté lymfatické uzliny, sa tiež niekedy označujú ako štádium 4 malígneho procesu. Zahrnuté sú tu niektoré nádory nízkeho stupňa a nediferencovaná rakovina štítnej žľazy, bez ohľadu na veľkosť nádoru a stav regionálnych lymfatických uzlín, ale ak sa zistia vzdialené metastázy. Liečenie na rakovinu 4. stupňa je veľmi pochybné, alebo skôr úplne vylúčené, aj keď sú primárne nádory úplne zničené, vzdialené metastázy budú „jesť osobu“..

Teda rakovina v počiatočnej fáze môže byť zničená v koreňovej oblasti aktívnym pôsobením onkológov a liečba rakoviny 4. stupňa je v zásade nemožná. Obvinenia, že niekto niekde dokázal vyliečiť rakovinu štvrtého stupňa pomocou sódy, ľudových liečivých prostriedkov alebo iným nekonvenčným spôsobom, sú často reklamným ťahom rôznych šarlatánov a nemajú dôvod a ľudia, ktorí porazili rakovinu štvrtého stupňa a sú schopní podporovať alebo vyvrátiť pseudovedecké argumenty, nanešťastie jednoducho neexistujú. Inak je to ďalšie ochorenie, ktoré si pacient sám zamieňa za rakovinu..

Každý nádor má svoju vlastnú prognózu.

Je nielen ťažké, ale aj nemožné opísať štádiá všetkých nádorov. Medzitým sa oplatí oboznámiť čitateľa so symptómami rakoviny v počiatočnom štádiu nádorov, ktoré sám pacient dokáže zistiť (povrchové druhy), ako aj s priebehom a prognózou najbežnejších neoplastických procesov lokalizovaných v hlavných ľudských orgánoch..

Rakovina povrchu

Rakovina lokalizovaná na koži a viditeľné sliznice v počiatočnom štádiu môže byť podozrivá zo samotnej osoby, ak má sklon starostlivo sledovať svoje zdravie..

Rakovina kože sa spočiatku javí ako malá škvrna alebo uzlina, ktorá nie je zvlášť znepokojujúca. Ak po dlhú dobu nezmizne, neodstráni sa od používania rôznych farmaceutických a ľudových liečivých prípravkov, je pre pacienta lepšie konzultovať s lekárom vysvetlenie pôvodu nepochopiteľných a nezvyčajných kožných znakov..

nádory kože: 1 - mól, 2 - dysplázia nevusov (mol), 3 - senilná keratóza, 4 - spinocelulárny karcinóm, 5 - karcinóm bazálnych buniek, 6 - melanóm

Počiatočné štádium rakoviny jazyka je vo väčšine prípadov asymptomatické, bolestivé trhliny, vredy, erózia, zhutnenie by však malo upozorniť na vývoj onkologického procesu..

jazyk leukoplakia, papilomavatóza, erózne zmeny slizníc - bežné prekancerózne stavy

rakovina pery v počiatočnej fáze

Rakovina pery nie je tak častá, fajčiari alebo ľudia, ktorí túto oblasť dráždia iným spôsobom, trpia viac. Príznaky rakoviny (nehojace sa trhliny, vredy, peeling, vo všeobecnosti všetko, čo by tam nemalo byť) nie sú pre pacienta také bolestivé, aby bežali k lekárovi rýchlejšie, ale márne, pretože rakovina sa dá vyliečiť v počiatočnej fáze. V budúcnosti to bude veľmi ťažké..

S príznakmi zápalu pokračuje počiatočné štádium rakoviny krku, takže pacienti sú pripisovaní prejavom obvyklého chronického ochorenia a spravidla sa neponáhľajú s lekárom..

Neoplastické procesy, ktoré nachádzajú svoje miesto na jazyku, perách a krku, sú kombinované do jednej patológie - rakoviny ústnej dutiny..

Rýchly rast a vysoká agresivita - rakovina pľúc

Rýchlo rastúce, veľmi malígne a veľmi časté novotvary, ktoré si každoročne vyžiadajú tisíce (väčšinou mužských) životov. Je to tak, táto definícia sa primárne týka rakoviny pľúc, ktorá v raste predchádza neoplázii iných lokalizácií a v krátkom čase dosiahne poslednú fázu, čo vedie človeka k jeho smrteľnému lôžku..

V prvom štádiu rakoviny pľúc veľkosť nádoru zvyčajne nedosahuje 3 cm, „miesto narodenia“ (segment) neopúšťa novotvar a prakticky nedáva príznaky jeho prítomnosti. Pacienti môžu spájať akékoľvek prejavy vo forme kašľa, dýchavičnosti, bolesti na hrudníku s prítomnosťou inej patológie, napríklad chronickej bronchitídy. Medzitým včasná diagnóza rakoviny s aktívnym začatím liečby v prvom štádiu dáva pomerne vysoké percento prežitia (až 80%).

Druhá etapa má tiež sklon sa maskovať ako relatívny blahobyt, ale veľkosť zaostrenia je už dvojnásobná (do 6 cm). Neoplastický proces zatiaľ zostáva v laloku pľúc, ale už začína „prejavovať záujem“ o blízke lymfatické uzliny, rozptyľujúce jednotlivé metastázy. Kašeľ, spútum (niekedy s krvou), bolesť, horúčka, príznaky intoxikácie sa opäť podobajú exacerbácii dlhodobých chronických ochorení bronchopulmonálneho systému. Zvyčajne to pacienta zmiasť, takže nechodí dlho k lekárovi, čím stráca drahocenný čas. Kombinácia chemoterapie a rádioterapie s radikálnou liečbou však zabezpečuje prežitie pri rakovine druhého stupňa až o 50%. Ako sa hovorí, fifti-fifti, a to je veľa.

Tretie štádium malígneho procesu v pľúcach sa vyznačuje ďalším rastom nádoru, ktorý presahuje 6 cm a po zasiahnutí pľúc metastázuje do blízkych lymfatických uzlín..

Posledné štádium (štvrté) má veľký nádor, ktorý opustil hranice pľúc, zachytil susedné orgány a rozšíri metastázy s pomocou lymfatických a krvných ciev v tele. Terminálne štádium rakoviny opúšťa pacienta iba niekoľko mesiacov života. Telo je zničené nádorom, existujúce metódy liečby sú zbytočné alebo iba zmierňujú utrpenie, ale v skutočnosti stav nezlepšujú. Liečba rakoviny 4. stupňa sa dá snívať len o ľuďoch, ktorí rakovinu 4. stupňa získali, sa dajú nájsť iba na sporných fórach na internete... To sa však už uviedlo predtým.

Špeciálne zameranie - rakovina prsníka

Rakovinu v počiatočnom štádiu možno často „chytiť“ pomocou lézií prsnej žľazy (MF). Najlepším diagnostikom v tomto prípade je žena sama alebo (čo sa často stáva) jej manžel. Dôvodom je skutočnosť, že ženský prsník nie je len orgán, ktorý slúži na výživu dieťaťa. Je predmetom uctievania a obdivu medzi ľuďmi opačného pohlavia, a preto je voči nej obzvlášť uctievaný postoj a zvyšuje sa jej pozornosť. Medzitým nie každý a nie vždy sa mu podarí nájsť primárne zameranie a vyrovnať sa s karcinómom in situ (neinvazívny epiteliálny nádor), v niektorých prípadoch ochorenie prechádza všetkými štádiami rakoviny prsníka:

charakteristické prsné a prekancerózne zmeny v prsníku, ktoré sa oplatí venovať pozornosť

 • Nulové štádium - karcinóm in situ (intraduktálny nádor, rakovina lobu, Pagetova choroba) - preinvazívna forma, ktorá poskytuje všetky šance na úplné uzdravenie.
 • Prvé štádium rakoviny prsníka: nádor je malý, jeho priemer nepresahuje 2 cm, zatiaľ sa nikde nevyklíčil a navyše nedáva metastatický rast, prognóza je, samozrejme, priaznivá.
 • Druhé štádium: veľkosť nádoru pri rakovine 2. stupňa sa pohybuje medzi 2 až 5 cm, nádor začal napadať ďalšie územia, rástol do susedných tkanív a metastázoval do lymfatických uzlín..
 • Závažnosť tretieho štádia spočíva nielen v raste tumoru, jeho prenikaní do susedných tkanív a blízkych lymfatických uzlín, ale aj v prenose rakovinových buniek do vzdialených orgánov. Naozaj, aj pri radikálnom liečení sa zlo môže skrývať a po 10 až 15 rokoch (ako je napríklad predpokladaná dĺžka života pri rakovine prsníka 3. stupňa), si musíte pripomenúť fatálne následky, takže rakovina 3. stupňa sa považuje za nevyliečiteľnú.
 • Pre štvrté štádium rakoviny prsníka už nie je dôležitá veľkosť primárnej lézie. Najhoršie na rakovine 4. stupňa je, že rast nádoru úplne prevzal lymfatický systém, „obsadil“ hruď a rozšíril sa do celého tela vo forme metastáz do vzdialených orgánov. Liečenie rakoviny 4. stupňa nie je možné žiadnymi metódami, pretože rozptýlené „zlo“ sa už nedá zhromažďovať na všetkých tkanivách tela. Ožarovanie a chemoterapia môže určitý čas oddialiť neoplastický rast, ale nie na dlhý čas - s rakovinou 4. stupňa žijú od jedného roku do troch rokov..

štádiách rakoviny prsníka

Mimochodom, rakovina prsníka nie je u mužov vylúčená, ale stáva sa to veľmi, veľmi zriedka.

Čisto ženské problémy

Najzraniteľnejšie miesto hlavného reprodukčného orgánu žien

Výrazne omladené boli v posledných rokoch nádory krčka maternice, ktoré odborníci pripisujú šíreniu infekcie ľudským papilomavírusom (HPV). Medzitým existuje vysoká pravdepodobnosť detekcie neoplastického procesu v štádiu jeho iniciácie a v iných štádiách je tento typ onkológie relatívne dobre diagnostikovaný. Preto, skôr ako sa stane skutočnou rakovinou krčka maternice, vývoj nádoru prechádza niekoľkými fázami:

 • Prekancerózne stavy krčka maternice - dysplázia sú dobre ošetrené, ak sa liečia v čase, ale do posledného stupňa (CIN III) je ťažké cytologickou metódou odlíšiť od in situ karcinómu, ktorý je jedným krokom od dysplazie 3 a predstavuje nulové štádium nádorového procesu. Histologické vyšetrenie schopné odhaliť inváziu robí vynikajúcu úlohu pri tejto úlohe, ktorá umožňuje nielen rozpoznať, ale aj vyliečiť nádor..
 • Stupeň 0 - karcinóm in situ. Prognóza je priaznivá, pri včasnej diagnóze je možné túto rakovinu vyliečiť v 100% prípadov.
 • Prevažne priaznivá prognóza je tiež zaznamenaná v prvom štádiu rakoviny, pretože nádor, ktorý vyrástol na asi 4 až 5 cm, je stále v epiteli hlavného genitálneho orgánu..
 • V druhej fáze zhubný proces opúšťa maternicu, ale kým sa nedotkne susedných orgánov, prognóza zostáva povzbudivá..
 • Tretia fáza. Nádor "zakorenuje" v okolitých tkanivách, čím sa výrazne zhoršuje prognóza
 • Posledná fáza je štvrtá. Rakovina „prekročila všetky hranice“ a klíčila do orgánov vylučovacieho (močového mechúra) a tráviaceho systému (konečníka) a metastázy sa dostali do vzdialených orgánov. Chirurgická liečba už viac nepomôže, nie je čo upokojiť ženu, lekári sa môžu pokúsiť iba zmierniť utrpenie pacienta..

štádia rakoviny krčka maternice

Prognóza rakoviny krčka maternice, rovnako ako u iných nádorov, závisí od štádia. Faktory ako forma rakoviny a stupeň diferenciácie neoplázií sú tiež veľmi dôležité (čím vyšší stupeň, tým väčšia je šanca na prežitie)..

Hlavný zabijak onkológie

Rakovina vaječníkov, ktorá má veľa foriem a typov, sa považuje za najnepriaznivejší a nekontrolovaný onkologický proces v oblasti ženských pohlavných orgánov. Najbežnejšou odrodou je nádor žľazového tkaniva vaječníkov - adenokarcinóm, ktorý sa vyznačuje osobitnou krutosťou a agresivitou. Zákernosť rakoviny vaječníkov spočíva aj v skutočnosti, že predstavuje osobitné ťažkosti pri diagnostike. Existujúce príznaky sú dobre spojené s prejavmi chronických gynekologických ochorení (adnexitída, maternicové myómy atď.). Niektoré znaky by však mali ženu stále upozorňovať:

 1. bez príčiny chudnutie bez diéty a cvičenia;
 2. progresívne zväčšenie brucha (hromadenie tekutín v brušnej dutine - ascites);
 3. zažívacie ťažkosti.

Rakovina vaječníkov, podobne ako iné nádory, prechádza 4 štádiami:

 1. „Narodenie“ rakovinovej bunky, vývoj procesu v rámci jedného vaječníka. Výskyt ascitu je možný už v prvom štádiu rakoviny, čo dáva nádej na jeho včasnú diagnostiku a predĺženie života o 5 rokov u 80% pacientov (samozrejme za predpokladu, že chirurgická liečba je kombinovaná s inými metódami).
 2. V druhej etape sú postihnuté vaječníky, peritoneum, vajcovody a maternica. Rastúci žalúdok (ascites) so všeobecným úbytkom hmotnosti hovorí o vývoji zlého ochorenia, o prognóze sa samozrejme zhoršuje.
 3. Tretia etapa už nie je ťažké diagnostikovať, problémy možno pozorovať dokonca aj pri rutinnom gynekologickom vyšetrení. Prežitie rakoviny v 3. etape je nízke, iba jedna z desiatich žien zo stovky má šancu prežiť päť rokov.
 4. Rakovina fázy 4 je charakterizovaná šírením metastáz v tele, najčastejšie sa však nachádzajú v pľúcach a pečeni. O liečení rakoviny 4. stupňa nemožno hovoriť, prežitie sa zníži na nulu.

Prognóza nemôže byť rovnaká pre všetkých, vo všeobecnosti nemôžete hovoriť o štádiu rakoviny a perspektívach života, pretože v každom prípade sa berú do úvahy ďalšie faktory: histologické charakteristiky nádoru, vek pacienta a stav ostatných orgánov. Niekto môže bojovať dlhšie a niekto sa v prvých mesiacoch vzdá.

Gastrointestinálny trakt

Karcinóm pažeráka

Rakovina pažeráka je malígny a agresívny neoplastický proces. Rastie rýchlo, metastázy skoro, je ťažké a bolestivé v diagnostike a liečbe, má veľmi zlú prognózu.

Táto rakovina v počiatočnom štádiu môže svojho majiteľa uviesť do omylu z dôvodu absencie akýchkoľvek špecifických symptómov. Ťažkosti s prehĺtaním, periodicky sa vyskytujúce kŕče, udusenie pri jedle, človek prekonáva tekutinu. Vypil si jedlo vodou - zdalo sa, že všetko prešlo a vy môžete naďalej žiť v pokoji, takže návšteva u lekára sa neustále odkladá. A zriedka však premýšľajte o zlých myšlienkach. Ak však nájdete chorobu v prvom štádiu, rýchlo konajte, môžete počítať s päť (alebo viac) rokov života.

Príznaky rakoviny pažeráka sa zvyšujú s vývojom nádoru, ktorý prechádza rovnakými štádiami ako iné onkologické ochorenia (s klíčením a metastázami). Zároveň sa prognóza zhoršuje.

V etapách 3 - 4 sa už hlas mení, dysfágia rastie, pravidelne sa objavuje zvracanie pažeráka, niečo na hrudi neustále narúša, pacient stráca váhu, stráca schopnosť pracovať. Miera prežitia pri rakovine 3. stupňa je nízka, pri aktívnej liečbe je prospešných asi 25% pacientov, ale pri vzdialených metastázach má iba polovica z nich perspektívu.

Pri rakovine 4. stupňa žijú pacienti sotva pol roka, navyše to možno len ťažko nazvať celý život.

Vodca číslo dva

Vedúce postavenie vo frekvencii a úmrtnosti si stále drží rakovina žalúdka, iba rakovina pľúc, ktorá je považovaná za neporaziteľného „nepriateľa všetkých čias a na celom svete“, sa dostáva na druhé miesto. Množstvo karcinogénov, zlé návyky, dedičné predispozície, prenos infekcie Helicobacter pylori sú faktory, ktoré prispievajú k rozvoju nádoru tejto lokalizácie. Povaha človeka je taká, že žalúdok počuje lepšie a častejšie ako iné orgány (jesť, piť, fajčiť...). Akonáhle uspokojí neho (žalúdok), niekedy neprimerané požiadavky, hľadač vzrušenia „prekopí hrob“ pre seba..

Prognóza rakoviny žalúdka do značnej miery závisí od toho, do akej hĺbky nádor dosiahol, keď bol ponorený do steny žalúdka. Napríklad včasná rakovina postihujúca iba povrchové vrstvy (sliznice a submukózne) dobre reaguje na liečbu, takže takmer všetci pacienti prežívajú. Takéto jasné vyhliadky však nanešťastie nemožno očakávať u pacientov, ktorých nádor sa už v prvom štádiu rozšíril nielen do žalúdka, ale tiež metastázoval do lymfatických uzlín..

štádiách rakoviny žalúdka

Je ťažké si všimnúť tráviace ťažkosti, príznaky sa objavujú neskoro, pričom sa nezohľadňuje skutočnosť, že nádor možno zistiť hmatom. Dyspeptické poruchy, slabosť, averzia k jedlu, strata hmotnosti, nedostatok záujmu o život - tieto „malé príznaky“ mnohí ľudia pripisujú svojim obvyklým pocitom, najmä ak po mnoho rokov trpeli vredom alebo gastritídou. Bolesť sa objavuje v neskorých štádiách (3 - 4), keď rakovina po dosiahnutí veľkých rozmerov už opustila hranice tráviaceho orgánu..

Konečné štádium rakoviny žalúdka je sprevádzané veľkým mučením:

 • Intenzívna bolesť;
 • Progresívna anémia;
 • Zmeny v krvi (leukocytóza, vysoká ESR);
 • intoxikácie;
 • Horúčka;
 • vyčerpania.

Posledné štádium opúšťa pacienta s rakovinou žalúdka iba niekoľko mesiacov života...

Znovu pohlavie a vek...

Všetky vyššie uvedené štádiá tiež zmiznú a rakovina čreva. Častejšie postihuje hrubé črevo mužov stredného a staršieho veku. Dôvodom jeho vývoja, rovnako ako rakoviny žalúdka, sú často závislosť od samotného pacienta. Prvé príznaky (nepohodlie, únava, nervozita) nedávajú podozrenie na zlo žiadny osobitný dôvod. Výskyt zjavných príznakov (bolesť, poruchy čriev, vylučovanie krvi stolicami) je často oneskorený.

štádium črevnej rakoviny, pre 4. charakteristické metastázy do pečene

Fáza rakoviny čreva, ako v prípade neoplázie iných lokalizácií, úplne určuje prognózu.

Detekcia onkologického procesu v prvom štádiu poskytuje 5-ročnú mieru prežitia takmer 90% pacientov, so zvýšením miery šancí na prežitie po mnoho rokov sa značne zníži. V poslednom štádiu rakoviny hrubého čreva je prognóza mimoriadne nepriaznivá, najmä ak nádor vznikol v distálnom konečníku..

Úlohy onkológie riešia odborníci, avšak podľa autora môžu ľudia, ktorí sú ďaleko od medicíny, v tom zohrávať veľkú úlohu, ak sú si vedomí príznakov, štádií a metód liečby malígnych novotvarov. Je zrejmé, že vo väčšine prípadov bude rakovina v počiatočnej fáze porazená, hlavnou vecou je včas ju odhaliť. A kto, ak nie sám pacient, je prvý, kto o hroziacej katastrofe vie, ale zároveň sa nebude ponáhľať vyskúšať pochybné lieky, ako je sóda a hemlock, ale obráti sa na lekárske zariadenie, kde mu bude poskytnutá kvalifikovaná pomoc..

Video: štádia rakoviny a iné onkologické pojmy v jednoduchom jazyku

Autor: onkológ, histológ Goldenshluger N.I. (OICR, Toronto, Kanada)

Diskusia a otázky pre autora:

Autor selektívne odpovedá na adekvátne otázky čitateľov v rámci svojej kompetencie a iba v rámci zdroja OncoLib.ru. Konzultácie na plný úväzok a pomoc pri organizovaní liečby nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Rakovina 2. stupňa - koľko ľudí žije?

Pri diagnostike rakoviny je dôležité vedieť, čo sa dá očakávať v budúcnosti. V tejto súvislosti vyvstáva otázka: „Rakovina 2. stupňa - koľko žijú?“.

Lekári vyhodnotia prognózu pomocou štatistík zhromaždených od pacientov s rovnakým typom zhubného ochorenia. Informácie o ich prežití sú založené na konkrétnom časovom období, počas ktorého ľudia zostávajú nažive..

Najčastejšie používaná dĺžka života je 1, 2, 5, 10 rokov. Tieto ukazovatele však možno vnímať iba ako relatívne. V mnohých prípadoch nemusí byť príčina smrti priamo spojená s rakovinovým procesom..

Všeobecný opis štádia 2 rakoviny

Predikcia prežitia pri rakovine 2. stupňa je ovplyvnená faktormi, ako sú:

 • typ tvorby nádoru a jeho umiestnenie v tele;
 • hodnotenie choroby z hľadiska toho, ako rakovinové bunky vyzerajú pod mikroskopom. Tieto informácie pomáhajú určiť rýchlosť šírenia zhubného procesu;
 • všeobecné charakteristiky nádorových buniek a ako reagujú na liečbu;
 • vek a zdravotný stav osoby, to znamená schopnosť imunitného systému odolávať;
 • individuálne vnímanie terapie.

Vzhľadom na všetky informácie môže onkológ približne predpovedať dĺžku života.

Rakovina 2. stupňa: koľko ľudí žije v závislosti od typu onkológie?

Každý typ rakoviny má svoje vlastné parametre prežitia. Zvážte najbežnejšie možnosti..

2. fáza: rakovina pľúc: koľko ľudí žije?

Štatistika prežitia nemalobunkového karcinómu pľúc je:

 1. Etapa 2A naznačuje, že 36 až 46% ľudí bude žiť 5 rokov.
 2. Stupeň 2B je komplexnejší, takže prežitie sa pohybuje od 25 do 36% v priebehu 5 rokov.

Výsledky pre malobunkovú rakovinu pľúc sú:

 1. V štádiu 2A bude takmer 40 zo 100 pacientov žiť najmenej 5 rokov po počiatočnej diagnóze. Počet ľudí s rakovinou zistených v štádiu 2A je však veľmi nízky. Preto by sa takéto údaje mali považovať za relatívne..
 2. V štádiu 2B sa počet pacientov zníži na 20%.

Rakovina 2. stupňa: Koľko ľudí žije s mozgovou onkológiou?

Primárne nádory mozgu sú často liečiteľné chirurgickou metódou, niekedy v kombinácii s ožarovaním. Preto je predpokladaná dĺžka života pomerne vysoká. Mal by sa však brať do úvahy vek pacienta a typ nádoru. Napríklad niektoré gliomy 2. stupňa majú vysoké riziko progresie alebo tendencie k relapsom..

Vo všeobecnosti majú mladí pacienti optimistickejšiu prognózu. Prežitie po piatich rokoch sa vyznačuje týmito štatistickými údajmi v závislosti od veku:

 1. Astrocytómy nízkej kvality (difúzne):
 • vek 20-44 rokov: 65%;
 • pre pacientov vo veku 45 - 54 rokov: 43%;
 • 55 - 64: 21%.
 1. Anaplastický astrocytóm znamená 49%, 29% a 10.
 2. Glioblastóm: 17%, 6% a 4%.
 3. Oligodendrogliom: 85%, 79% a 64%.
 4. Ependiom (anaplastický ependiom): 91%, 86%, 85%.
 5. Meningióm: 92%, 77% a 67%.

Rakovina vaječníkov 2. stupňa: koľko ľudí žije?

Stupeň 2 naznačuje skutočnosť, že rakovinové bunky metastázovali z jedného alebo oboch vaječníkov do iných panvových tkanív. Nachádza sa vo vajcovodoch, maternici, tekutine odobratej z brušnej dutiny a ďalších oblastiach.

Koľko ľudí žije s rakovinou vaječníkov 2. stupňa: približne 3 ženy so 4 budú žiť najmenej rok po diagnostikovaní. Takmer polovica pacientov (46%) žije po 5 rokoch. U mladých žien je prognóza výrazne vyššia ako u starších pacientov..

Pri 2 štádiách rakoviny vaječníkov sa 5-ročná dĺžka života stáva:

 1. Celková suma pre celú druhú fázu je 66%.
 2. 2A - 76%.
 3. 2B - 67%.
 4. 2C - 57%.

Rakovina hrubého čreva: predpokladaná dĺžka života v 2. etape

Všeobecná štatistika pre štádium 2 zhubného procesu čreva je určená týmito číslami:

 1. Zo všetkých pacientov s rakovinou hrubého čreva bude asi 75 zo 100 ľudí žiť rok alebo viac po určení štádia.
 2. Takmer 60% pacientov prežije 5 a 10 rokov.
 3. Zo všetkých pacientov s rakovinou konečníka bude asi 80% zo 100 žiť rok alebo viac.
 4. Každých 60% prežije 5 a 10 rokov diagnózy..

Tieto údaje naznačujú skutočnosť, že po 5 rokoch nastane dlhodobá remisia.

2. fáza Rakovina prsníka: koľko ľudí žije?

Rakovina 2. stupňa spravidla dobre reaguje na liečbu. Informácie o tom, do akej miery žijú s rakovinou prsníka 2. stupňa, však závisia od určitých podmienok:

 • podtyp druhej etapy (2A alebo 2B);
 • typy receptorov nachádzajúcich sa na povrchu rakovinových buniek. HER2 je agresívnejší, preto sa nádorové bunky delia a rastú rýchlejšie. Ženy s ER faktorom majú vyššiu mieru prežitia;
 • trieda rakoviny, ktorá je detegovaná pod mikroskopom a naznačuje rýchlosť rastu nádorových buniek. Celkom sú tri triedy. Čím vyššia je známka, tým ťažšie je zvládnuť malígny proces. Z tohto dôvodu je celková prognóza pre pacientov znížená..

5-ročné prežitie je definované takto:

 • v druhom štádiu nádoru s nízkym stupňom - ​​93%;
 • pre vyššiu triedu bez prítomnosti agresívneho proteínu - 88%;
 • ak má nádor pozitívnu odpoveď na HER2, štatistika naznačuje, že 78% žien bude žiť najmenej 5 rokov.

2. fáza: rakovina prostaty: koľko ľudí žije?

Miera prežitia v 2. štádiu tohto typu rakoviny je pomerne vysoká, záleží však na použitej metóde liečby a reakcii tela na ňu..

Vo všeobecnosti bude 91 až 97% pacientov žiť po 5 rokoch od počiatočnej diagnózy.

Koľko ľudí žije s rakovinou kože 2. stupňa?

Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich prežitie ľudí s melanómom je hrúbka nádoru v čase diagnózy. Dôležitá je tiež prítomnosť alebo neprítomnosť vredov kožnej vrstvy počas formovania..

Vo všeobecnosti je pri včasnej diagnóze prognóza rakoviny kože 2. stupňa veľmi dobrá:

 • takmer 80 zo 100 mužov bude určite žiť 5 rokov;
 • asi 90% žien prežije po 5 rokoch od diagnózy.

Fáza 2: rakovina obličiek: koľko života a čo možno očakávať?

Viac ako 15 ľudí zo 100 je diagnostikovaných s rakovinou druhého stupňa. Prežitie takýchto pacientov je určené všeobecnými podmienkami priebehu choroby, stupňom (od 1 do 4), zdravotným stavom pred liečbou..

Ale takmer 95% mužov bude žiť 5 a viac rokov. U žien je miera prežitia pri rakovine obličiek nižšia a je 75%.

Ako vyplýva zo štatistík, odpoveď na otázku: „Rakovina 2. stupňa - koľko žijú?“ celkom optimistický, pretože je to jedno z počiatočných štádií, ktoré dobre reagujú na protirakovinovú liečbu.

Stupne rakoviny. Klasifikácia TNM. Dĺžka života

Pacienti, ktorí čelia špecifickej tvorbe nádoru, sa pýtajú, aké sú štádiá rakoviny a aký malígny je tento proces. Pri potvrdení malignity nádoru vyvstáva otázka štádií rakoviny, pretože od nich závisí ďalšia liečba a prognóza očakávanej dĺžky života..

Každý neoplastický proces má svoje vlastné špecifické znaky. Zhubný charakter nádoru neznamená vždy šírenie rakovinových buniek v tele. Takže karcinóm bazálnych buniek, ktorý je malígny, nemá tendenciu šíriť metastázy a môže sa dobre liečiť v počiatočnej fáze jeho vývoja..

Pozrime sa bližšie na to, aké sú tieto štádiá rakoviny a koľko štádií existuje..

Klasifikácia onkologických nádorov podľa systému TNM (TNM)

Neoplastické procesy vyvíjajúce sa v ľudskom tele sú rozdelené do 4 klinických skupín. Líšia sa navzájom morfologickými charakteristikami, ich lokalizáciou v konkrétnom orgáne alebo tkanive, schopnosťou vyvolať sekundárne ložiská onkológie - metastázy, priebeh choroby atď. Všetky tieto príznaky sú rozdelené do jedného konceptu - rakovina, čo je zhubný novotvar..

Existuje medzinárodný systém klasifikácie stupňov onkologických procesov - TNM, vyvinutý v roku 1952. Je založený na 3 zložkách:

 • Nádor (T) je latinka pre nádor. Táto zložka určuje lokalizáciu novotvaru, jeho veľkosť (od najmenších nádorov T0 po veľké nádory T4) a rast do susedných štruktúr;
 • Uzol (N) znamená uzol. Táto zložka klasifikácie vám umožňuje určiť prítomnosť alebo neprítomnosť sekundárnych metastáz v lymfatických uzlinách. Sekvencia prechádza od N0 (neprítomnosť lézií lymfatických uzlín) k N3 (rozsiahla lézia lymfatických uzlín);
 • Metastáza (M) - indikuje prítomnosť alebo neprítomnosť sekundárnych ložisiek onkológie v iných orgánoch. M0 znamená neprítomnosť malígneho procesu, M1 - prítomnosť. Pri detekcii metastáz je vedľa hodnoty M orgán, ktorý sú nimi ovplyvnené. Napríklad M1 (podprsenka) označuje prítomnosť metastáz v mozgu, M1 (oss) označuje metastázy v kostných štruktúrach..

V špeciálnych prípadoch dostane TNM ďalšie hodnoty, ako napríklad:

 • „C“ - tento symbol znamená, že štádium choroby sa určuje pomocou neinvazívnych vyšetrovacích metód;
 • „P“ - označuje stanovenie stupňa rakoviny po operácii;
 • „M“ - používa sa, ak v jednej zóne existuje niekoľko primárnych ohnisiek onkológie;
 • „Y“ - označuje hodnotenie novotvaru počas liečby nádoru alebo bezprostredne po ňom;
 • „R“ - je použiteľné pri posudzovaní relapsov;
 • „A“ - označuje identifikáciu nádoru po pitve (pitva po smrti pacienta).

Dešifrovanie diagnózy sa robí podľa vzorcov choroby. Napríklad T2N1M0 znamená prítomnosť nádoru ľavej prsnej žľazy tretieho stupňa. Hodnota T2 znamená, že novotvar má priemernú veľkosť, je pravdepodobné, že sa rozšíri do susedných štruktúr. N1 označuje prítomnosť metastáz v blízkej lymfatickej uzline. M0 znamená neprítomnosť vzdialených sekundárnych ložísk onkológie.

Označenie diagnózy vo forme T4N2M0 môže naznačovať adenokarcinóm pravého prsníka tretieho stupňa. Tu hodnota T4 naznačuje veľkú veľkosť nádoru, N2 - prítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách, M0 - neexistujú žiadne vzdialené ložiská onkológie.

Pozri tiež: Posledné 4 štádium rakoviny

Histologická klasifikácia

Spolu s medzinárodnou klasifikáciou štádií rakoviny TNM existuje aj histologická klasifikácia. Nazýva sa stupeň alebo G, čo naznačuje stupeň malignity, agresivity a aktivity nádoru.

Stupeň zhubného nádoru podľa stupňa je v medicíne indikovaný nasledovne:

 • GX - málo informácií o diferenciácii novotvaru;
 • G1 - vysoko diferencovaný neagresívny novotvar;
 • G2 - stredne diferencovaný, stredne agresívny novotvar;
 • G3 - vysoko agresívny nádor nízkej diferenciácie;
 • G4 - nediferencovaný vysoko agresívny zhubný nádor (teplo).

Čím vyššia je hodnota G, tým agresívnejšia je choroba..

Bol vyvinutý špeciálny systém na hodnotenie stupňa zhubného nádoru prsníka. Nádor zistený imunohistochemickou analýzou.

Prvé štádium rakoviny

Maliarsky nádor v počiatočnom štádiu nepredstavuje pre pacienta osobitné nebezpečenstvo. Ľahko sa lieči, až kým sa pacient úplne nezotaví. Jediným problémom je to, že počiatočné štádiá rakoviny nie je tak ľahké odhaliť kvôli chýbajúcim výrazným symptómom choroby. Preto je nevyhnutné, aby sa lekár systematicky podroboval vyšetreniam, aby sa zabránilo rozvoju onkologického procesu. Včasná diagnóza pomáha pri porážke choroby.

Rakovina prvého stupňa na rozdiel od ostatných nemetastázuje do susedných štruktúr. Pri stanovení diagnózy sa osobitná pozornosť nevenuje veľkosti nádoru, ale jeho šíreniu v tele pacienta a prítomnosti metastáz. Ak je rakovinový proces zistený v ranom štádiu, vyhľadajte pomoc kvalifikovaného odborníka.

S cieľom liečiť rakovinu v počiatočnom štádiu sa najčastejšie uchýlili k chirurgickému vyrezaniu nádoru pomocou najnovších metód.

V lekárskej praxi sa vyskytujú prípady, keď sa nádor v počiatočnom štádiu vyvíja do nevyliečiteľnej formy kvôli chýbajúcemu dôkladnému vyšetreniu iných orgánov a šíreniu sekundárnych ložisiek onkológie. S včasnou pomocou sa počiatočné štádium rakoviny vylieči takmer v 100% prípadov.

Druhá fáza rakoviny

Druhý stupeň nádorového procesu je charakterizovaný prítomnosťou zhubného nádoru lokalizovaného v samostatnom orgáne alebo tkanive. Nádor stále metastázuje do susedných štruktúr, nepresahuje rámec postihnutého orgánu. Ak je malígny proces zistený aj v druhej fáze, pacient má šancu na úplné uzdravenie.

V druhej fáze je nádor sprevádzaný individuálnymi symptómami, ktoré sa prejavujú odlišne v závislosti od toho, kde je lokalizovaný. Napríklad pri rakovine hrtana sa objavujú príznaky ako zmena hlasu, kašeľ, chrapot. Progresia rakoviny pankreasu alebo pečene sa prejavuje bolesťou na pravej strane, moč získava tmavý odtieň. Rakovina prsníka sa prejavuje prítomnosťou výtoku z bradaviek, čo je nárast axilárnych lymfatických uzlín.

Po prijatí hotových testov na pacienta sa zvolí vhodný spôsob liečby. Bežné znaky prejavu onkológie druhého stupňa sú:

 • Znížená chuť do jedla a chudnutie;
 • Bolesť pri vyprázdňovaní močového mechúra;
 • teplu;
 • anémia;
 • Rýchla únava.

Tretie štádium rakoviny

Onkológovia označujú tretie štádium rakoviny za štádium rôzneho stupňa prežitia. Prognóza bude závisieť od toho, ktorý orgán napadol rakovinu a od pacientovej znášanlivosti s chemoterapeutikami. Keď sa dosiahne nádor tretieho stupňa, je potrebné okamžite začať liečbu, pretože od tejto fázy nádor postupuje rýchlejšie.

V treťom štádiu onkológie sa príznaky choroby zvýraznia. Ochorenie pokračuje s takými nepríjemnými príznakmi, ako sú:

 • Teplota nad 37,5;
 • Horúčka;
 • Strata váhy;
 • Bolesť v postihnutej oblasti;
 • Krvný výtok počas močenia s onkológiou vylučovacieho systému.

V tretej fáze môže byť rakovina porazená iba chirurgicky. Ak sa nelieči, zdravie pacienta sa výrazne zhoršuje a prognóza prežitia bude, bohužiaľ, sklamaním..

Štvrtá rakovina

Štvrté štádium rakoviny, ktoré je tiež terminálne, je posledné, najťažšie, pokročilé štádium choroby, keď sa príznaky prejavia. Onkológia je liečiteľná alebo nie v 4 stupňoch?

V terminálnom štádiu nie je rakovina liečiteľná kvôli dosiahnutiu nádoru pôsobivej veľkosti a priebehu ochorenia metastázami. V poslednom terminálnom štádiu sa metódy paliatívnej starostlivosti používajú na spomalenie rastu nádoru a zlepšenie kvality života pacienta s rakovinou. Pri použití tejto techniky existuje možnosť predĺžiť život pacienta o niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov.

Povrchová rakovina

Osoba venujúca pozornosť svojmu zdraviu je schopná samostatne detegovať rakovinu v sebe, ktorá sa vyvíja na povrchu kože a slizníc. Napríklad rakovina kože môže byť rozpoznaná výskytom škvŕn a uzlov, ktoré nespôsobujú nepohodlie na začiatku. V prípade, že podozrivé škvrny nezmiznú ani po použití určitých prostriedkov, mali by ste vyhľadať pomoc špecialistu.

Pozri tiež: Čo je terminálne štádium rakoviny?

Rakovina jazyka spočiatku pokračuje bez akýchkoľvek príznakov. Opatrnosť by sa mala venovať vredom, prasklinám a plombám, ktoré môžu naznačovať prekancerózny stav alebo počiatočné štádium onkológie..

Ďalším typom rakoviny, ktorá sa vyvíja na povrchu, je rakovina pery. Je to zriedkavé, fajčiari sú v ohrození. Charakteristickými príznakmi rakoviny pery sú praskliny, peeling, vredy, ktoré sa dlho nehoja. Mnohé z nich však nepriznávajú význam týmto príznakom rakoviny, čo v konečnom dôsledku vedie k smutným výsledkom. Rakovina hrdla v prvom štádiu sa vyskytuje so symptómami normálneho zápalu, ktorý tiež nevenuje pozornosť..

Všetky vyššie uvedené patológie, ktoré sa vyvíjajú na povrchu pier, jazyka a hrdla, sa súhrnne nazývajú orálna onkológia..

Rakovina pľúc je agresívne ochorenie

Zhubný nádor postihujúci pľúca sa vyznačuje rýchlym rastom a vysokou agresivitou. Každý rok zomrie na túto chorobu vyše tisíc ľudí. Stanovenie rakoviny pľúc je dosť časovo náročný proces, pretože príznaky choroby sa môžu zamieňať s inými ochoreniami. Preto sa pľúcne nádory vyskytujú častejšie v štvrtom štádiu, keď sa choroba nelieči.

Získajte cenovú ponuku na ošetrenie

* Iba za podmienky získania údajov o chorobe pacienta bude predstaviteľ kliniky schopný vypočítať presný odhad liečby..

Pozri tiež: Rakovina pľúc - príznaky a príznaky

Prvé štádium pľúcneho nádoru je takmer asymptomatické, pretože veľkosť novotvaru nedosahuje 3 cm. Ak sa však nádor zistí v počiatočnom štádiu, dáva pacientovi šancu na úplné uzdravenie..

V druhom štádiu nádor dosiahne 6 cm, ale choroba sa stále necíti. Nádor začína metastázovať do lymfatických uzlín. Detekcia rakoviny pľúc druhého stupňa dáva šancu na prežitie iba v 50% prípadov.

V treťom štádiu sa nádor ďalej zväčšuje, začína metastázovať do lymfatických uzlín a ďalších štruktúr.

Konečné štádium rakoviny pľúc je charakterizované prítomnosťou nádoru pôsobivej veľkosti, ktorý presahuje pľúca a šíri sekundárne ložiskové metastázy do celého tela. Rakovina sa už nedá liečiť a pacient musí žiť iba mesiace..

Rakovina prsníka

Samotná žena môže zistiť nádor prsníka v počiatočnej fáze jeho vývoja. Prítomnosť karcinómu v hrudníku sa dá zistiť hmatom.

Nulové štádium rakoviny prsníka, známe tiež ako Pagetova rakovina, sa vyznačuje prítomnosťou malého lobulárneho nádoru v hrudníku, ktorý je prekanceróznym ochorením. Ak sa zistí tento novotvar a nájde sa včasná terapia, šance na zotavenie sú veľmi vysoké.

V prvom štádiu má nádor malú veľkosť, nie viac ako 2 cm, v tomto štádiu nepresahuje hranice prsníka a metastázuje do susedných orgánov. Prognóza prežitia v štádiu 1 rakoviny prsníka je tiež priaznivá..

Druhé štádium rakoviny prsníka sa vyznačuje zväčšením veľkosti nádoru až na 5 cm, začína prenikať do susedných štruktúr a lymfatických uzlín..

Tretie štádium rakoviny prsníka sa vyznačuje nielen metastázovaním do susedných orgánov, ale aj šírením atypických buniek v tele krvou a lymfou. V tomto štádiu nie je ochorenie liečiteľné, život pacienta možno predĺžiť iba pomocou udržiavacej liečby.

V štvrtom štádiu rakovina prsníka úplne zachytí lymfatický systém, metastázuje do vzdialených orgánov. Na začiatku liečby nemá zmysel. Chemoterapia pomáha zmierniť stav pacienta len na krátku dobu, prognóza je sklamaním. Rakovina prsníka stupňa 4 žije od niekoľkých mesiacov do jedného roka..

Pozri tiež: Čo je terminálne štádium rakoviny?

Rakovina krčka maternice

Kvôli rozšírenému rozšíreniu ľudského papilomavírusu je dnes lídrom krčka maternice. Nádor tohto druhu je dokonale diagnostikovaný v ktoromkoľvek štádiu choroby. Pred znovuzrodením do onkológie prechádza nádor nasledujúcimi krokmi:

 1. Dysplázia. Je to prekancerózna choroba, ktorá sa dokonale hodí na ošetrenie v ktoromkoľvek štádiu progresie, s výnimkou posledného;
 2. Nulové štádium. V nulovej fáze onkológie je možné ju vyliečiť so 100% zárukou, ak sa zistí včas.

Po dokončení týchto štádií a neprítomnosti potrebnej liečby sa ochorenie stáva agresívnejším.

V prvom štádiu je veľkosť nádoru 4-5 cm, neprekračuje maternicu a prognóza je v tomto štádiu priaznivá.

Po dosiahnutí druhej fázy rakovina presahuje hranice orgánu, ale stále metastázuje do iných štruktúr. Môže sa tiež liečiť rakovina maternice druhého stupňa.

Tretie štádium rakoviny krčka maternice sa vyznačuje šírením metastáz do okolitých orgánov.

Vlastnosti onkologického procesu v konečnom štádiu: rakovina rastie ešte rýchlejšie, metastázuje do genitourinárneho a tráviaceho systému, ako aj do ďalších orgánov. Toto ochorenie nebude možné vyliečiť, pomocou liekov a paliatívnej starostlivosti môžete zmierniť stav pacienta iba mierne.

Nádor vaječníkov

Ovariálna onkológia je jedným z najnebezpečnejších typov rakoviny reprodukčného systému u žien. Najbežnejším typom nádoru je adenokarcinóm, ktorý prebieha pomerne agresívne. Takýto nádor je ťažké diagnostikovať vzhľadom na podobnosť symptómov choroby s inými gynekologickými chorobami. Toto ochorenie môže byť podozrivé z prítomnosti príznakov, ako je trávenie, strata hmotnosti a zväčšenie veľkosti brucha..

Rakovina vaječníkov, podobne ako iné typy onkológie, prechádza štádiom 1, 2, 3, 4. Ako určiť štádium choroby? V akom štádiu je možné vyliečiť rakovinu??

V prvom štádiu sa rakovina vyvíja v jednom vaječníku. V rovnakom štádiu je možný výskyt syndrómu zväčšeného žalúdka (ascites), vďaka čomu je možné identifikovať chorobu a začať včasnú liečbu..

Druhé štádium je sprevádzané poškodením dvoch vaječníkov, vajcovodov, maternice a brušnej dutiny. V tejto fáze nie je predpoveď taká priaznivá ako v počiatočnom období.

Diagnostika rakoviny vaječníkov v treťom štádiu sa stáva ľahšou. Môže ju zistiť rutinným vyšetrením gynekológ. Miera prežitia pri rakovine vaječníkov tretieho stupňa je nízka. Iba jedna z 10 žien má 5-ročnú šancu na prežitie.

Konečné štádium choroby je sprevádzané šírením viacerých metastáz v mnohých štruktúrach tela. Liečba tohto ochorenia nemá zmysel, pretože neexistuje šanca na prežitie.

Pozri tiež: Rakovina vaječníkov - prvé príznaky a príznaky

Nádory tráviaceho ústrojenstva

Rakovina pažeráka je zhubný nádor charakterizovaný agresívnym priebehom. Rakovina sa rýchlo rozširuje, metastázy sa vyskytujú aj v najkratšom možnom čase a je ťažké ju liečiť z dôvodu obtiažnosti diagnostiky. Odpoveď na otázku, či je tento onkologický proces nejednoznačný.

Včasná diagnóza nádorového procesu umožňuje predĺžiť život pacienta o viac ako 5 rokov. V posledných fázach prognóza zanecháva veľa želania, pacient dramaticky stráca váhu, mení sa jeho hlas a na hrudi sa objavuje nepríjemný pocit. Prežitie sa skracuje na šesť mesiacov.

Rakovina žalúdka má vedúce postavenie medzi onkologickými ochoreniami zažívacieho traktu. Impulzom pre jeho vývoj môže byť dedičný faktor, prítomnosť zlých návykov, baktéria Helicobacter pylori, ako aj karcinogény obsiahnuté v nekvalitných nezdravých potravinách. Onkológia žalúdka je dobre liečená v skorých štádiách, pretože nádor nemá čas rásť do hlbších vrstiev orgánu. Preto miera prežitia pri rakovine žalúdka prvého stupňa dosahuje takmer 100%.

Podozrenie na rakovinu žalúdka je dosť ťažké, pretože jeho príznaky sú podobné bežným poruchám. Pacient, ktorý odkazuje na tráviace ťažkosti a iné choroby, vyvoláva ochorenie, ktoré nakoniec môže viesť k smutným výsledkom. V posledných fázach ochorenie pokračuje s ťažkou bolesťou brucha..

Príznaky, ktoré sa objavia v konečnej konečnej fáze:

 • anémia;
 • Silná bolesť;
 • Otrava tela toxínmi;
 • Strata váhy;
 • Horúčka.

V tejto fáze musí pacient žiť menej ako šesť mesiacov.

Súvisiace video: Symptómy, príznaky a štádiá rakoviny

Obsahuje 2 štádiá rakoviny akéhokoľvek orgánu

Zhubné nádory u ľudí čoraz viac spôsobujú smrť. Preto je dôležité včas identifikovať patológiu - rakovinu druhého stupňa a vykonať komplexnú liečbu. Aj v tomto štádiu choroby sú predpovede päťročného prežitia a návratu človeka k plnej aktivite vysoké, približne 70 - 90%. Tento ukazovateľ najčastejšie závisí od počiatočného stavu zdravia človeka, prítomnosti somatických porúch a jeho dispozície v boji proti rakovine..

Všeobecné charakteristiky rakoviny 2. stupňa

Miesto nádoru pri rakovine 2. stupňa spravidla nepresahuje priemer 2 až 5 cm. V tomto prípade sa najčastejšie nepozoruje výstup atypických buniek za hranicu jedného orgánu - novotvary majú lokálne umiestnenie..

Výnimkou sú určité formy rakoviny s agresívnym priebehom, ktoré rýchlo metastázujú do najbližších lymfatických uzlín. Onkológovia rozlišujú ďalšie štádiá v 2. etape onkologického procesu:

 • pri 2A je tkanivo samotného orgánu postihnuté atypickými bunkami priamo v niektorých miestnych oblastiach;
 • na 2B - nádor sa šíri po celej oblasti orgánu, preniká cez neho, ale nepresahuje;
 • vo fáze 2C je možné pozorovať jednotlivé lézie susedných lymfocytov so zväčšením ich veľkosti.

Diagnóza rakoviny 2. stupňa je spravidla výsledkom preventívneho lekárskeho vyšetrenia, pretože zvyčajne neexistujú žiadne špecifické príznaky.

Táto fáza je úplne reverzibilná - parametre päťročného prežívania a zotavenia dosahujú 65 - 90%. Tento ukazovateľ je významne ovplyvnený rýchlosťou vydávania primeranej diagnózy a vykonávaním plnohodnotnej liečby. Nálada osoby, ktorá bojuje s hroznou chorobou, je tiež dôležitá.

Skoré príznaky

Alarmujúce príznaky - takto sa nazývajú včasné príznaky malígneho novotvaru, naznačujú osobe, že v jeho tele došlo k zlyhaniu..

Mali by ste počúvať tieto signály vášho tela a venovať im pozornosť. Najčastejšie pozorované:

 • častý výskyt nepohodlia v akejkoľvek oblasti, napríklad v epigastrickej oblasti alebo v krížovej kosti, za hrudnou kosťou;
 • zníženie ochranných síl - na pozadí nedostatku imunity sa objavujú rôzne vírusové, bakteriálne patológie, ktoré u človeka predtým neboli charakteristické;
 • kolísanie teplotných parametrov - subfebrilný stav vo večerných hodinách so zvýšením na 37,2–37,5 stupňa;
 • silné potenie počas nočného odpočinku, poruchy spánku;
 • znížená chuť do jedla alebo jeho úplná neprítomnosť;
 • stabilný úbytok hmotnosti bez predispozičných okolností, napríklad po prísnej strave;
 • pocit chronickej únavy, rastúca slabosť - vyvážená strava, príjem vitamínov a dobrý odpočinok.

Po starostlivej analýze stavu a odhalení jedného alebo viacerých vyššie uvedených príznakov sa odporúča ihneď konzultovať s odborníkom. Pokrok v medicíne umožňuje diagnostikovať zhubný novotvar nielen v druhom, ale aj v prvom a dokonca aj v predklinickom štádiu.

Rakovina tráviaceho ústrojenstva

Plné fungovanie tráviaceho systému je, samozrejme, dôležité pre blaho človeka. Ak sa v jednej zo štruktúr zodpovedných za vstrebávanie živín vytvorila malígna lézia, prvé príznaky jej vzhľadu môžu byť:

 • zmena chuti do jedla - jeho zníženie, zvrátenie chuťových preferencií, averzia k akýmkoľvek jedlám;
 • periodické alebo časté dyspeptické poruchy - nutkanie na nevoľnosť, zvracanie, ťažkosti s pohybom čriev;
 • stála prítomnosť pocitu plnosti v žalúdku - na pozadí nadúvania alebo bez neho;
 • sfarbenie integumentary tkanív, slizníc - ich bledosť, suchosť.

Vyššie uvedené príznaky nie sú vôbec špecifické, môžu sa zamieňať za príznaky gastrointestinálnych ochorení - gastritída, pankreatitída, cholecystitída. Je potrebné vyhodnotiť všetky sťažnosti osoby, starostlivo zhromaždiť nielen jednotlivca, ale aj rodinnú históriu.

Neprítomnosť pozitívnej dynamiky na pozadí liečby si však vyžaduje dôkladnejšie preskúmanie s analýzou nádorových markerov. Až po úplnom vyhodnotení všetkých informácií z laboratórnych a inštrumentálnych vyšetrení urobí odborník úplnú diagnózu - rakovinu 2. stupňa. Nemali by ste byť naštvaní a vzdať sa - choroba môže byť stále porazená na všetkých frontoch.

Poškodenie pľúcneho systému

Výskyt nádoru v oblasti dýchacích štruktúr je možné podozriť takými prejavmi zhoršujúcej sa pohody, ako je neprimeraný kašeľ a dýchavičnosť. Objavujú sa na pozadí úplného zdravia a doslova vyčerpávajú človeka. V tomto prípade sa nepozorujú príznaky intoxikácie vírusových alebo bakteriálnych patológií.

Povaha kašľa sa postupne mení - záchvaty sa starajú čoraz častejšie, sú predlžované a pravidelne sprevádzané produkciou spúta. Vyvolávať aktivitu proti kašľu v stave vdýchnutia studeného vzduchu, fyzickej aktivity.

Pozri tiež: Koľko štádií vývoja rakoviny?

Okrem bolestivého kašľa sa človek obáva aj zvýšenia dýchavičnosti, čo naznačuje zmeny v prieduškovom strome - lumen sa zužuje. Nedostatočné vetranie, výmena plynov trpí.

Najbežnejším spôsobom identifikácie abnormalít v pľúcnych štruktúrach je röntgenové vyšetrenie hrudníka, ktoré je povinným každoročným vyšetrením všetkých skupín populácie. Avšak pri absencii zrejmých negatívnych zmien na obrazoch a pri zachovaní príznakov poruchy funkcie dýchacieho systému sa vyžaduje hlbšie vyšetrenie - CT alebo MRI orgánov..

Poškodenie reprodukčného systému

Druhou fázou rakoviny ženských alebo mužských pohlavných orgánov je mimoriadne nepríjemné „prekvapenie“ pre každú osobu. V tomto štádiu nebudú mať žiadne príznaky charakteristické pre neoplazmy.

Odporúča sa venovať pozornosť týmto príznakom:

 • acyklický výtok u žien;
 • ťažkosti s močením u mužov;
 • útlak sexuálnej túžby;
 • kolísanie teplotných parametrov;
 • zvýšenie najbližších lymfatických uzlín;
 • bolesť pri pohlavnom styku.

Ak osoba nechce venovať pozornosť zmenám v ich pohody, alebo ak nemá čas na vykonanie diagnostických a lekárskych postupov, choroba postupuje. Prognóza sa zhoršuje.

Pozorný prístup k signálom vášho tela je kľúčom k zdraviu. Druhé štádium malígneho novotvaru má veľký potenciál pre lekárske zákroky - chirurgický zákrok v kombinácii s ožarovaním, ako aj chemoterapiu. Päťročné prežívanie dosahuje 80 - 90%, ak sa stanoví včasná diagnóza, vyhľadá sa liečba a dodržiavajú sa všetky onkologické odporúčania. Pomáha tiež optimistický prístup..

0, 1, 2, 3, 4 štádium, stupeň rakoviny - ako sa vyvíja, prognóza a lokalizácia onkológie v počiatočnej a počiatočnej fáze vývoja

U každej osoby, ktorej bola diagnostikovaná tvorba akéhokoľvek neoplastického procesu, sa prvá otázka vždy týka stupňa malignity (štádium onkológie)..

Ona hovorí lekárom o progresii nebezpečnej choroby, preto jej identifikácia sleduje niekoľko cieľov:

 • umožňuje určiť stupeň diferenciácie (malignity) štruktúry nádoru;
 • Pomáha predpovedať povahu vývoja štruktúry nádoru a šance pacienta na zotavenie;
 • v každom prípade umožňuje stanoviť správnu diagnózu a predpísať primeraný priebeh liečby, pretože liečba rakoviny v štádiu 4 je zásadne odlišná od metód ničenia iba vznikajúceho nádoru na rakovinu..

Mali by ste vedieť! Všetky štádiá vývoja malígneho novotvaru majú určité klinické, morfologické a histologické rozdiely. Každá osoba by mala mať informácie o tom, v akom štádiu rakoviny sa môžu objaviť prvé špecifické príznaky, pretože takéto znalosti nám umožnia podozrenie na výskyt nebezpečnej choroby..

Klasifikácia TNM

V onkologickej praxi je zvyčajné používať na určenie povahy štádia rakoviny špeciálny stagingový systém uznaný ktorýmkoľvek národným zdravotným výborom. Toto je medzinárodná klasifikácia TNM vyvinutá v roku 1952..

Je založený na 3 kritériách určených na opis výskytu malígneho procesu:

 1. T (nádor, nádor). Tento indikátor je určený na stanovenie veľkosti a prevalencie nádorovej štruktúry, t.j. stupňa klíčenia v tkanive materského orgánu. Pre každé umiestnenie nádoru má prvý klasifikačný indikátor TNM gradáciu od minimálnej veľkosti nádoru (T0) po obr (T4)..
 2. N (uzol). Toto kritérium označuje klíčenie nádoru v lymfatických uzlinách. Pre nádorové štruktúry, ktoré ovplyvnili rôzne orgány, je digitálna zložka tohto listu určená podľa vlastných pravidiel. Vo všeobecnosti sa však pri tomto kritériu na klasifikáciu TNM uplatňuje gradácia od N0 (lymfatické uzliny nie sú ovplyvnené) po N3 (klíčenie abnormálnych buniek bolo zistené v regionálnych aj vzdialených lymfatických uzlinách)..
 3. M (metastáza, premiestnenie). Tento ukazovateľ v klasifikácii TNM označuje, či existuje metastázový proces. Digitálny index 0 vedľa písmenovej zložky M naznačuje, že u konkrétneho pacienta nie sú vzdialené metastázy a indikátor M1 naznačuje ich prítomnosť..

Po M sa orgán, v ktorom sa metastáza našla, obvykle napíše v zátvorkách. Napríklad M1 (podprsenka) znamená, že pacient má metastatickú mozgovú léziu a M1 (oss) naznačuje, že v kostiach sa nachádzajú sekundárne ložiská. Pre ostatné orgány platia nasledujúce konvencie: Mar kostná dreň, Lyžiarska koža, Lymfatické lymfatické uzliny, Peritoneum Per, Pečeňová pečeň, Adr adrenálne žľazy, Ple pleura, Pľúcne pľúca.

V niektorých situáciách, ktoré sú pre odborníka významné, je pred skratkou TNM uvedené ďalšie latinské písmeno.

Tieto kritériá naznačujú:

 • c - stupeň malignity bol stanovený na základe výsledkov neinvazívnych diagnostických metód;
 • p - štádium rakoviny bolo potvrdené počas alebo po operácii;
 • m - v jednej oblasti bolo nájdených niekoľko primárnych nádorov;
 • r je štádium vývoja, do ktorého nádor prešiel po období remisie;
 • a - používa sa, keď sa zistil a klasifikoval novotvar počas post mortem.

Staging rakoviny

Histologická klasifikácia

Koľko štádií rakoviny? V klinickej praxi onkologických chirurgov je zvyčajné hovoriť o V dur a niekoľkých menších. Na ich identifikáciu sa spolu s medzinárodnou klasifikáciou TNM používa histologická klasifikácia uvedená v lekárskej terminológii stupňa a označená pri vypĺňaní dokumentov písmenom G.

Kritériá v histologickej klasifikácii podľa stupňa sú nasledujúce:

 1. GX - informácie o diferenciácii štruktúry nádoru nie sú dostatočné, preto nie je možné stanoviť mieru malignity.
 2. G1 - novotvar má vysokú diferenciáciu a minimálny stupeň agresie.
 3. G2 - stredne diferencovaný nádor, ktorého agresivita sa rýchlo zvyšuje.
 4. G3 - neoplazmus nízkej triedy s pomerne vysokou mierou agresivity.
 5. G4 - diferenciácia tohto nádoru úplne chýba, a preto má maximálny stupeň agresie.

Dôležité! Optimálnym spôsobom čo najpresnejšej identifikácie štádia rakoviny v praxi onkológov je súčasné použitie oboch klasifikácií, pretože sa navzájom účinne dopĺňajú. Vďaka nim je prognóza ochorenia ľahko uskutočnená - čím vyšší stupeň agresie, tým menej času na liečbu a väčšia pravdepodobnosť predčasnej smrti.

0 štádium rakoviny alebo prekancerózy

Toto sú počiatočné štádiá nukleácie nádoru, ktorá sa vo svojej podstate stále týka benígnej novotvary. V onkologickej praxi sa tento proces nazýva in situ, čo znamená, že ide o nádor na mieste alebo prekanceráciu. Pri tejto patológii sú bunky, ktoré nestratili diferenciáciu, umiestnené na jednom mieste v orgáne, sú zakryté ochrannou kapsulou a za ňou nerastú. Rané štádiá rakoviny sú úplne asymptomatické, pretože abnormálna štruktúra nie je malígna a neinvazívna. Jedinou vecou, ​​ktorá môže naznačovať nástup ochorenia, je nevysvetliteľná slabosť a neustála unmotivovaná únava..

Mali by ste vedieť! Ak sa choroba dá zistiť vo veľmi skorých štádiách vývoja, keď je postihnutá oblasť minimálna a nepresahuje 1 - 2 mm, je úplne liečiteľná. Prekancerózny stav niektorých orgánov si najčastejšie nevyžaduje špecifickú liečbu - stačí dynamické sledovanie pacienta a prispôsobenie jeho životného štýlu.

Fáza 1 rakoviny

V tomto štádiu vývoja získava rakovinový nádor počiatočné príznaky malignity, ktoré sú stanovené iba v jeho histologickej štruktúre a klinicky sa neprejavujú..

Pre rakovinu 1. stupňa, nazývanú lokalizovaná, sú charakteristické rovnaké príznaky ako pre prekancerózny stav, hoci v niektorých prípadoch sa môže objaviť niekoľko všeobecných nešpecifických príznakov, ktoré by mali varovať:

 • častý výskyt krvi v stolici alebo v moči;
 • zmena vzhľadu krtkov;
 • liečiteľný kašeľ;
 • opuchnuté lymfatické uzliny.

Takéto príznaky sa však neobjavujú u všetkých pacientov. V zásade je prvé štádium rakoviny asymptomatické a pri krvných testoch sa zistí náhodou. Jedinou výnimkou je počiatočné štádium rakoviny žalúdka, jeho úzka časť. Patológia takejto lokalizácie veľmi skoro začína vyvolávať špecifické miestne príznaky.

2. fáza rakoviny

V tomto štádiu rastie nádorová štruktúra v tkanive materského orgánu a abnormálne bunky sa nachádzajú v regionálnych lymfatických uzlinách. Na tomto stupni končí stupeň agresie rakoviny 2. stupňa a patologická onkoštruktúra vnútorných orgánov nie je ovplyvnená..

Charakteristickým rysom tohto štádia vývoja malígneho procesu je to, že veľkosť nádoru sa značne zväčšuje ako rakovina v štádiu 1 a objavujú sa aj ďalšie príznaky:

 • atypické vnútorné a vonkajšie krvácanie;
 • prítomnosť ulceratívnych lézií v ústnej dutine;
 • strata chuti do jedla a rýchle chudnutie;
 • závažné problémy s močením.

Rakovina fázy 3

Vyznačuje sa ďalšou aktiváciou zhubného procesu, inváziou nádoru do hlbších vrstiev orgánov a tkanivových štruktúr umiestnených v jeho tesnej blízkosti, penetráciou mutovaných buniek do lymfatického systému..

Rakovina nachádzajúca sa v štádiu 3 sa dá pomerne ľahko zistiť, pretože sa prejavuje množstvom špecifických príznakov, ktoré bránia normálnej funkcii:

 • takmer úplná strata chuti do jedla a aktívna strata telesnej hmotnosti;
 • silná bolesť v časti tela, ktorá bola postihnutá nádorom;
 • časté a ťažké zastaviť vnútorné alebo vonkajšie krvácanie v závislosti od miesta nádoru.

Na liečbu nádorov, ktoré dosiahli tento stupeň vývoja, sa používajú prísnejšie a agresívnejšie metódy liečby, pretože iba oni môžu dať šancu na dosiahnutie remisie..

Rakovina terminálu alebo štádia 4

Nádor dosahuje gigantickú veľkosť a aktívne rastie v najodľahlejších častiach tela. Pre túto fázu rakoviny nazývanú termináloví špecialisti je charakteristická takmer úplná porážka tela. Ako svedčí onkologická prax, rakovina 4. stupňa sa zvyčajne vyskytuje s metastázami do vzdialených orgánov, ale niekedy je diagnostikovaná bez metastatických lézií..

Takáto diagnóza sa vykoná v 2 prípadoch:

 • rýchlo rastúci nádor sa stal obrovským;
 • malá novotvar postihla veľké množstvo regionálnych a vzdialených lymfatických uzlín.

Posledné štádium rakoviny má nejednoznačné závažné príznaky, ktoré priamo závisia od miesta a veľkosti nádoru, ako aj od rozsahu zhubného procesu:

 • akútna bolesť v miestach lokalizácie primárnych a sekundárnych lézií;
 • pretrvávajúce zápalové procesy v horných dýchacích cestách a pľúcach;
 • hematologické zmeny: trombocytopénia, anémia, leukopénia atď.;
 • zablokovanie žlčových ciest a súvisiace žltačky;
 • akútne lézie srdca: ischémia, myokarditída atď.;
 • ochrnutie horných alebo dolných končatín.

V štádiu 4 môže byť rakovina opísaná ako ireverzibilný a veľmi náročný proces, pretože nastanú zmeny v ľudskom tele, ktoré sa nedajú liečiť. Bolestivý celkový stav pacienta môže byť zmiernený iba pomocou paliatívnej terapie.

Etapa onkológie pri rakovinových nádoroch rôznej lokalizácie

Akýkoľvek malígny proces nevedie k závažným zdravotným problémom naraz, ale po určitú dobu. Takéto správanie je veľmi nebezpečné, pretože špecifické príznaky rakoviny v skorých štádiách bez akejkoľvek lokalizácie úplne chýbajú. Medzi bežné príznaky rodiaceho sa nádoru patrí neustála únava, strata chuti do jedla a silná slabosť, ale tieto prejavy zvyčajne nesúvisia s vývojom nebezpečného ochorenia. Hlavné špecifické príznaky sa objavujú hlavne v štádiu rakoviny s metastázami, keď je šanca na vyliečenie alebo aspoň maximálne predĺženie života zanedbateľná..

Všetky klinické prejavy aktívne sa vyvíjajúcich nádorov sú veľmi rôznorodé a majú priamu závislosť od 2 faktorov:

 • umiestnenie štruktúry nádoru;
 • etáp jej rozvoja.

S rakovinou prsníka

Onkologický proces takejto lokalizácie sa odohráva vo vývoji 4 hlavných etáp, má však určité nuansy.

Klasifikácia štádií rakoviny prsníka je nasledovná:

 1. Prvé štádium rakoviny je rozdelené do 4 podtypov: mikroinvazia s priemerom menej ako 1 mm, IA dosahuje 5 mm, IB sa zvyšuje na 1 cm, IC môže narásť na 2 cm.
 2. Druhý zahŕňa všetky nádory do veľkosti 5 cm..
 3. Tretie - zahŕňajú nádorové štruktúry, ktorých priemer v najväčšom priemere presahuje 5 cm.
 4. Po štvrté - veľkosť novotvaru je rôznorodá a rysom je rozdiel v parametroch:
 • IVA - neobvyklé prvky vypučané do hrude;
 • IVB - žľaza napučiava a je zdeformovaná a na koži je zaznamenaný vzhľad citrónovej kôry;
 • IVC - vyššie uvedené príznaky sa pozorujú súčasne;
 • IVD - na nádore sa objavujú nekrotické zmeny a zápal prsnej žľazy.

S rakovinou prostaty

Pri identifikácii štádia patologického procesu v tomto orgáne sa oncourológovia riadia podľa príznakov vnímaných pacientom. Za účelom včasnej diagnostiky choroby a začatia preventívnych alebo terapeutických opatrení musí lekár poznať príznaky naznačujúce vývoj konkrétneho štádia rakoviny prostaty:

 1. Fáza nádoru je charakterizovaná nočnou inkontinenciou moču a výskytom krvných nečistôt v moči, bolesťou v bedrovej oblasti, stratou chuti do jedla, častým močením, najmä v noci, prudkým zhoršením chuti do jedla, stratou hmotnosti.
 2. Pri štádiu II sa navyše objavujú problémy s erekciou a v sperme sa objavuje krv.
 3. Štádium III a IV choroby sú charakterizované všetkými vyššie uvedenými symptómami, ale získajú výraznú jasnosť ako patologické javy sprevádzajúce štádium 1 a 2 rakoviny. Okrem toho sa objavujú príznaky vyvolané metastázami, ktoré sa šíria po tele.

S rakovinou štítnej žľazy

V prípade onkológie štítna žľaza tiež rozlišuje 4 štádiá vývoja a pacient ich môže nezávisle určiť:

 1. Vo fáze nukleace je na krku cítiť malé tesnenie nepresahujúce 2 cm. V prvom štádiu rakoviny nie sú klinické príznaky.
 2. V druhej etape vývoja sa nádor na krku zväčšuje na 4 cm a je viditeľný voľným okom, objavujú sa aj nepríjemné pocity a bolesť pri prehĺtaní..
 3. Etapa 3 sa vyznačuje zvýšeným opuchom krčnej oblasti, výskytom dýchavičnosti, zvýšením lymfatických uzlín a ťažkosťami pri prehĺtaní reflexu.
 4. V konečnom štádiu sa objavujú ďalšie klinické príznaky spojené s metastázami vnútorných orgánov.

S onkológiou pankreasu

Fázy vývoja rakoviny pankreasu môžu byť len kvalifikovaným špecialistom, stále by ste však mali poznať niektoré znaky progresie choroby:

 1. Rakovina fázy 1 je sprevádzaná objavením žltkastého sfarbenia niektorých nepravidelných bolestí v brušnej dutine..
 2. Štádiá 2 a 3 choroby sú charakterizované výskytom príznakov cukrovky.
 3. V 4 prípadoch sa všetky vyššie uvedené príznaky kombinujú a okrem nich sa objavujú aj príznaky metastatického poškodenia vnútorných orgánov..

S rakovinou žalúdka

Onkologické lézie žalúdka sa vyvíjajú v 4 hlavných štádiách, ale onkológovia považujú piate miesto, považované za prekanceróznu chorobu..

Čím ďalej progresia choroby prešla, tým vyššia je jej detekcia:

 1. Stupeň 0 sa najľahšie dá úplne vyliečiť, ale choroba sa v tomto prípade deteguje iba náhodou, pretože negatívne symptómy úplne chýbajú..
 2. Počiatočné štádiá onkológie 1 a 2 sa vyznačujú proliferáciou abnormálnych buniek v pankreatických uzlinách a výskytom menších dyspeptických symptómov..
 3. Etapa 3 je sprevádzaná takmer úplnou stratou chuti do jedla a pravidelnou bolesťou v epigastrii.
 4. Rakovina žalúdka 4. stupňa vyvoláva objavenie nepríjemných bolestí v hornej časti brucha, sprevádzajúcich závažné dyspeptické symptómy. Ďalšiu negatívnu symptomatológiu poskytujú metastázy, ktoré prenikali nielen do brušných orgánov, ale aj do pľúc..

S rakovinou hrubého čreva

V domácej onkológii sa najčastejšie používa nasledujúca klasifikácia na určenie štádia rakoviny čreva a na predpísanie liečby:

 1. Prvé štádium ochorenia, ktoré sa vyznačuje neprítomnosťou príznakov, sa objaví v prípade, keď nádor zachytí iba sliznicu a submukóznu vrstvu..
 2. Druhé štádium pozostáva z 2 substrátov, 2a (malígna štruktúra rastie menej ako polovica obvodu čreva) a 2b (nádor rastie do steny orgánov, ale neprekračuje ho).

Tieto počiatočné štádiá rakoviny čreva nie sú sprevádzané špecifickými príznakmi a dajú sa ľahko liečiť. V rovnakom prípade, keď sa diagnostikujú štádiá 3a, 3b alebo 4, nemajú pacienti prakticky žiadnu šancu na zotavenie alebo dlhodobú remisiu..

S malígnou léziou pažeráka

Pri rakovine pažeráka sa rozlišujú 4 štádiá vývoja onkologického procesu. Počiatočné štádiá onkológie nemajú špecifické klinické príznaky, pretože prakticky nedochádza k žiadnym zmenám veľkosti skúmavky pažeráka. V konečnom štádiu patologického procesu sa vyvíjajú štádiá III a IV, stenóza pažeráka a objavujú sa špecifické prejavy ťažkostí s prehĺtaním nielen pevných, ale aj tekutých potravín a bolestí v hrudnej kosti..

S rakovinou semenníkov

Onkologická lézia semenníkov prebieha v 4 klinických štádiách:

 1. Počiatočné štádium rakoviny, počas ktorého sú postihnuté iba semenníky a spermatická šnúra.
 2. Rakovina fázy 2 charakterizovaná šírením abnormálnych buniek do regionálnych lymfatických uzlín.
 3. Ochorenie 3. stupňa sa vyznačuje poškodením lymfatických uzlín hrudníka a krku.
 4. 4 etapa. V kostiach, pečeni, mozgu a pľúcach sa vyskytujú vzdialené metastázy..

S malígnymi štruktúrami vo vaječníkoch

Nádor takejto lokalizácie, podobne ako iné novotvary, prechádza 4 vývojovými štádiami:

 1. Pôvod anomálnej štruktúry. V tomto okamihu je postihnutý jeden vaječník a sú možné aj prvé príznaky, ktoré naznačujú vývoj choroby. Príznaky rakoviny v raných štádiách žien nie sú len slabosť a únava, ale aj ascites.
 2. Druhé štádium choroby vedie k rozšíreniu patologického procesu na vaječníky, maternicu, vajcovody a peritoneum. Ascites sa stáva výrazným.
 3. 3 vývojové obdobie má výrazné znaky a najčastejšie sa zisťuje počas rutinného gynekologického vyšetrenia.
 4. Posledné štádium rakoviny vaječníkov sa vyznačuje výraznou bolesťou dolného brucha a rozsiahlymi metastázami sprevádzanými špecifickými príznakmi..

Na rakovinu močového mechúra

Fázy onkológie, ktoré ovplyvňujú močový orgán, sú vo všeobecnosti rovnaké ako pri iných rakovinových nádoroch, vyskytujú sa však s nuansami:

 1. I - novotvar sa nachádza v sliznici a submukóznej vrstve a oneskorenie a bolestivé močenie, ako aj výskyt krvi v moči môžu naznačovať jeho nukleaciu..
 2. II - zhubná štruktúra rastie do svalovej vrstvy, čo vedie k zvýšeniu negatívnych symptómov.
 3. III - abnormálne oblasti rastú na tukové tkanivo obklopujúce orgán. K vyššie uvedeným príznakom sa pridáva neustála bolesť v močovom mechúre.
 4. IV - všetky orgány a kostné štruktúry brušnej dutiny podliehajú malígnemu poškodeniu. Toto obdobie ochorenia je charakterizované nesnesiteľnými bolesťami, vývojom zlyhania obličiek, tráviacich porúch a ťažkým opuchom.

S rakovinou krčka maternice

Pri tomto usporiadaní nie sú žiadne známky abnormálnej degenerácie v počiatočnom štádiu a najčastejšie je patologický proces zistený rutinným vyšetrením gynekológa, ale každá žena by mala byť upozornená na výskyt bielych s prímesou krvi. Počet škvŕn z vagíny, ktoré nesúvisia s menštruáciou a vyskytujú sa hlavne po vytečení, fyzickej aktivite alebo sexuálnom styku, sa zvyšuje úmerne k rastu nádoru a štádiu rakoviny krčka maternice..

V štádiách III a IV vývoja patologického procesu nádor dosiahne takú veľkú veľkosť, ktorá vedie k stlačeniu nervových zakončení a objaveniu sa silnej bolestivosti v dolnej časti brucha, bedrovej oblasti a krížovej kosti, zhoršeniu pohybov a močenia čriev a objaveniu sa edému dolných končatín..

S rakovinou mozgu

Onkológia mozgu je charakterizovaná pomalým rastom a absenciou alebo slabou závažnosťou špecifických príznakov, ktoré zahŕňajú neustále závraty a silné bolesti hlavy, ktoré sa podobajú migrénam, ako aj pretrvávajúcu únavu. Od štádia 2 vývoja sa aktivuje abnormálna bunková degenerácia, ktorá vedie k výskytu mnohých negatívnych javov - k zvýšeniu závažnosti primárnych symptómov a objaveniu nových príznakov vo forme nevoľnosti a záchvatov..

Ak sa liečba choroby nezačne teraz, patologický proces dosiahne svoje najnebezpečnejšie štádiá, 3 a 4, keď novotvar prechádza do kategórie nefunkčných, aktívne metastázuje a vedie k narušeniu všetkých životných procesov.

S pľúcnou onkológiou

Ak sa u človeka začne rozvíjať rakovina pľúc, príznaky v počiatočných štádiách 0, 1 a 2 sa prakticky nevyjadrujú, ale napriek tomu je možné počítať s onkologickým procesom objavením sa suchého kašľa, subfebrilnej teploty, prudkého úbytku hmotnosti bez príčin a celkovej slabosti. V posledných štádiách ochorenia, ktoré pokračujú s rozsiahlymi metastázami, sú uvedené príznaky výraznejšie a sú k nim pridané akútne bolesti za hrudnou kosťou, ktoré nemožno pomocou analgetík vylúčiť..

S neoplazmami v pečeni

Štádiá onkológie pečene ukazujú, aký nepriaznivý vplyv na telo pacienta majú abnormálne bunky:

 1. Štruktúra nádoru nedosahuje priemer 2 cm a hlavnými príznakmi je spoločná symptomatológia pre všetky onkologické nálezy..
 2. Veľkosť novotvaru sa pohybuje od 2 do 5 cm, je zaznamenané klíčenie mutovaných buniek v zdravých oblastiach pečeňového parenchýmu a krvných ciev. Medzi príznaky patrí zvýšenie objemu pečene a výskyt periodickej bolesti v pravej hypochondrii.
 3. Nádor presahuje 5 cm, detekujú sa metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách a tkanivách nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti. Pacient náhle schudne, rozvíja sa žltačka a výrazný opuch nôh.
 4. Zhubný novotvar dosahuje gigantických rozmerov a abnormálne bunkové prvky sa šíria do najvzdialenejších častí tela. Pacient má silnú kachexiu, nadúvanie a akútnu bolesť, negatívnu zmenu kože (žltnutie, suchosť).

S rakovinou obličiek

Rakovina obličiek, rovnako ako rakovinové procesy odlišnej lokalizácie opísanej vyššie, prebieha v 4 štádiách:

 1. Abnormálna štruktúra je malá a nepresahuje jej vlastnú ochrannú kapsulu. Prítomné sú iba všeobecné príznaky.
 2. Nádor presahuje 7 cm, vyrastá jeho vlastná kapsula, ale neprekračuje renálne tkanivo. Všeobecná symptomatológia sa zintenzívňuje, ale špecifické príznaky ešte nie sú k dispozícii..
 3. Nádor sa začína šíriť do paranefrického tkaniva a nadobličiek, čo vedie k objaveniu sa špecifických symptómov..
 4. Abnormálna štruktúra pučí renálnu kapsulu a choroba ide do kategórie nevyliečiteľných, sprevádzaných bolestivými symptómami.

Aká je prognóza života v každej fáze?

Šanca na zotavenie alebo dosiahnutie dlhodobej remisie nemusí byť rovnaká pre všetkých pacientov kvôli individualite ich celkového stavu a lokalizácii patologického procesu..

Všeobecné prognózy onkologických patológií sú však priamo závislé od štádia vývoja onkológie:

 1. Fáza nukleácie nádoru má najvyššiu šancu na zotavenie. Prežitie pacientov s akoukoľvek lokalizáciou abnormálneho procesu je takmer 80%, ale iba vtedy, ak sa vykonáva adekvátna terapia. Maximálna dĺžka života pri rakovine 1. fázy môže byť viac ako 20 rokov.
 2. Prognóza v 2. etape onkológie je priamo závislá od typu nádoru a miesta jeho vývoja, ale z väčšej časti je päťročné prežitie 60%..
 3. Prognóza rakoviny 3. stupňa tiež závisí od lokalizácie nádoru a počtu vzdialených metastáz. Dokonca aj pri adekvátnej liečbe končí iba 30% klinických prípadov s počiatočnou remisiou.
 4. Prognóza 4 štádií vývoja patologického procesu je vždy sklamaním. Včasný smrteľný výsledok je zaručený aj pre pacientov, ktorých primárny nádor je úplne zničený, pretože vzdialené metastázy ich „zjedia“..

Dôležité! Obidve fázy rakoviny s metastázami, 3 a 4, vždy končia včasným fatálnym následkom, preto odborníci dôrazne odporúčajú, aby všetci ohrození ľudia boli viac pozorní na svoje zdravie a aby sa aj napriek negatívnym patologickým príznakom okamžite poradili so špecialistom.